Helsepersonellkommisjonen, ved leder Gunnar Bovim, presenterer sin utredning om behovene for personell og kompetanse i helse- og omsorgstjenesten fram mot 2040

Helsepersonellkommisjonen: Det blir færre ansatte per pasient

Fremover blir det færre helseansatte per pasient enn i dag. Norge er på Europatoppen i antall leger og sykepleiere, sier Gunnar Bovim som leder Helsepersonellkommisjonen.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag la kommisjonens leder professor Gunnar Bovim frem sin utredning. Siden desember 2021 har kommisjonen jobbet med å vurdere behovet for helsepersonell og kompetanse frem mot 2040.

Hele utredningen kan leses her.

Det er i dag 350 000 årsverk i helsetjenesten og Norge har mer helsepersonell per innbygger enn gjennomsnittet i Europa, sier Bovim. I Europa er det i gjennomsnitt 3,9 leger og 8,4 sykepleiere per 1000 innbyggere. I Norge er de tilsvarende tallene 5 leger og 18 sykepleiere per 1000 innbyggere.

– Fremover blir det relativt sett færre i yrkesaktiv alder, sier Helsepersonellkommisjonens leder Gunnar Bovim.

– Fra 1970 til i dag har andelen sysselsatte som jobber i helsevesenet. økt fra 7 prosent til 20 prosent. Det er en tredobling i en periode der folkehelsen har blitt bedre. – Det er nå vi må erkjenne det ingen vil si, men som alle har hørt: Det er ingen vei utenom at det blir færre ansatte per pasient, sa Bovim under rapportfremleggelsen torsdag.

– Vi kan ikke se for oss noen politisk retning, politisk initiativ eller satsing som overdøver dette. Det er ingen vei utenom færre ansatte per pasient. Det hjelper ikke med en milliard her og en der, det blir færre ansatte per pasient. Ikke færre enn i dag, men per pasient.

De siste 20 årene har det blitt 40.000 flere over 80 år i Norge. Fra 2020 til 2040 blir det 250.000 flere.

– Og det blir ikke flere i arbeidsfør alder, det blir flere som trenger oss, sa han. Denne veksten fortsetter også etter 2040. Vi trenger også mer arbeidskraft til samfunnsområder som det grønne skiftet, forsvaret og skoler.

– Vi må arbeide videre med dette på lang sikt.

Han sa videre at utvalget er optimister.

– Vi har forslag som vi mener sørger for at vi får dette til på en god måte, sa han.

Professor Gunnar Bovim overleverte Helsepersonellkommisjonens utredning til Helseminister Ingvild Kjerkol og Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borgen Moe

Bovim mener Norge har et godt utgangspunkt for å takle denne endringen og viser til at Norge i dag har flest helseansatte per 1.000 innbyggere i Europa.

Han viste også til at veksten i etterspørselen etter arbeidskraft i spesialisthelsetjenesten kommer til å øke. I 2040 er den antatte etterspørselsveksten i sykehusene 50.000 flere årsverk i sykehusene enn i dag, og rundt 100.000 flere i kommunene.

Dette er de sentrale forslagene til kommisjonen:

  • Spesialistene skal ikke gjøre oppgaver andre kan utføre

  • Flere oppgaver gis til helsefagarbeidere og ufaglærte

  • Overbehandling må reduseres

Rapporten legges frem kort tid etter at helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) varslet at det vil bli et stramt økonomisk år for landets sykehus. Kjerkol ba sykehusene forberede seg på mindre å rutte med i 2023. Hun begrunnet behovet for innsparinger med økte priser og lønninger. Sykehusene må lete etter steder de kan kutte utgifter, varslet hun og ba sykehusene fase ut enkelte tilbud og investere i fagfolkene de har fremfor å leie inn arbeidskraft. Talen møtte sterk kritikk fra opposisjonen

Powered by Labrador CMS