Podcast:

Migrene: Nevrolog mener fastlegene bør forskrive CGRP-hemmere og Botox

Når det er 50 000-100 000 som lever med kronisk migrene, så går det ikke opp at kun nevrologene, og ikke fastlegene, kan forskrive moderne migrenemedisiner, mener nevrolog Anne Hege Aamodt.

Publisert Sist oppdatert

Uttalelsen kom fra Aamodt da hun gjestet HealthTalk-podcasten i forrige uke. Aamodt, som er en av de mest kjente nevrologene og migrene-ekspertene i landet, deltok i en halvtimes samtale med redaktør Hans Anderssen. I episoden diskuterte de blant annet symptomer på migrene-sykdom, behandlende og forebyggende tiltak og tilgangsutfordringer på legemidler.

Flaskehals

Aamodt forklarte under podcast-episoden at det er fastlegene som oftest stiller migrenediagnosen, og at pasienter etter diagnostisering må prøve ut et visst antall medisiner før de kan få prøve ut botulismetoksin (Botox) eller en relativt ny og moderne migrenemedisin som kalles CGRP-hemmer. 

– Dette er migrenebehandling som er reservert for spesialister i nevrologi å forskrive. Det er en flaskehals. Det kan være at pasienten har prøvd en blodtrykksmedisin eller andre medisiner som ikke har fungert, før man går over på behandling med botulismetoksin eller CGRP-hemmer. Men det går jo ikke opp, når det er 50 000-100 000 som har kronisk migrene. 

Aamodt mener derfor at det å kunne gi fast- og allmennlegene forskrivningsrett på CGRP-hemmere og Botox vil kunne være én måte å gi fastlegene et nytt verktøy ved å også kunne gi behandlingen i allmennpraksis.

– Da slipper pasientene lettere til behandling, og de får den hjelpen de trenger.

Stor tiltro til fastlegene

– Så du tenker at det vil være en fordel å skyve ned behandlingsansvaret på Botox og CGRP-hemmere, og at fastlegen, under visse forutsetninger, kan forskrive disse legemidlene? spør redaktør Hans Anderssen. 

– Ja, jeg har stor tiltro til at fastlegene kan håndtere det på en veldig god måte. Det vil også gjøre det mer interessant å holde på med dette feltet for fastlegene når de faktisk får hjulpet pasientene mer. Ikke minst kan man hindre kronifisering av sykdommen dersom man kommer raskere til og får tilgang på behandling, sier Aamodt. 

Nevrologen påpekte videre at det kan ta lang tid å få time med spesialist, og det kan også ta lang tid å komme inn på kontroller.

– Systemet er ikke dimensjonert. Når folk skal komme å få botulinmetoksin hver tolvte uke, også blir det til 17 uker fordi det ikke er kapasitet, da er det jo meningsløst. 

Se og hør hele videopodcasten med Anne Hege Aamodt øverst i denne saken, eller lytt til podcasten i saken eller der du hører på podcast til vanlig.

Powered by Labrador CMS