NYTT FORSØK: Apotek 1 gjør et nytt forsøk med migrenesamtaler i apotek.

Migrene: Apotek 1 tester ut migrenesamtaler på nytt

For tre år siden gjorde Apotek 1 en pilot på migrenesamtaler i apotek med fokus på riktig medisinbruk. Nå testes tjenesten igjen, og denne gangen blir det også gjennomført en studie.

Publisert Sist oppdatert

FARMASIDAGENE, MEET ULLEVÅL, OSLO (HealthTalk): Høsten 2020 annonserte Apotek 1 at de i oktober-november 2020 ville gjennomføre en pilot på såkalte migrenesamtaler i utvalgte apotek i kjeden.

Migrenesamtalene skulle gi migrenepasienter som hentet ut migrenemedisiner på apotek systematisk veiledning i bruk av denne typen medisiner. Dette skjedde i en periode der flere store legemiddelselskap hadde kommet ut med en ny type migrenemedisin kalt CGRP-hemmer, med markant bedre effekt enn medisinene som tidligere hadde blitt brukt i migrenebehandling.

Kritikk mot Novartis-samarbeid

Apotek 1 fanget oppmerksomheten tilLegemiddelverket (SLV) fordi apotekjeden mottok finansiell støtte til prosjektet fra Novartis, et av legemiddelselskapene som markedsfører CGRP-hemmere mot migrene. Samarbeidet mellom de to aktørene ble blant annet klaget inn av Norsk forening for allmennmedisin, og SLV vedtok våren 2021 at migrene-samarbeidet brøt reglene. Den gangen uttalte fag- og kvalitetsdirektør i Apotek 1, Ellen Karine Ous, at pilotprosjektet da uansett var ferdig, og at det da ikke fantes konkrete planer om nye piloter på migrenesamtaler.

Bringer tilbake migrenesamtaler

På Farmasidagene 2023 denne uken, som er en av årets store «happeninger» for norske farmasøyter, presenterte Apotek 1 sitt arbeid med en ny pilot på migrenesamtaler. Denne gangen er ikke Novartis med som sponsor. I stedet har Apotek 1 fått midler fra Stiftelsen til fremme for norsk apotekfarmasi, og det gjennomføres også en studie på prosjektet i samarbeid med høyskolen Oslo Met. I tillegg er Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter (KUPP) fra RELIS koblet på, og doktor Bård Fossli Jensen er tilknyttet prosjektet i forbindelse med kommunikasjonstrening.

Informasjonen kom fra Rebekka Gitlestad, fagrådgiver Rx og helsetjenester i Apotek 1, på Farmasidagene torsdag denne uken. 

– Funn fra studien viser at migrenepasienter ønsker og har behov for mer veiledning og informasjon fra apotekene om medikamentell behandling av migrene. Dette er en kronisk sykdom, på lik linje med hjerte- og karsykdommer, som i dag er en del av Medisinstart-samtalene. Over 900 000 nordmenn har migrene hvert år, og sykdommen rammer 15 prosent av kvinner og seks prosent av menn, sa Gitlestad i sitt innlegg. 

I praksis vil migrenesamtalene bestå av to samtaler mellom opplært farmasøyt og pasient som henter ut migrenemedisiner. Målet er å få til riktigere legemiddelbruk. Pasientene/kundene fyller også ut en spørreundersøkelse som sendes over til Oslo Met ved studieslutt. Det gjennomføres også dybdeintervjuer med farmasøytene som har gjennomført samtalene. 

Spennende funn

Ifølge Gitlestad har man allerede gjennom intervjuene med farmasøytene funnet ut en del interessant informasjon:

  • Pasientene spør om de kan kombinere anfallsmedisiner med andre typer smertestillende medisiner

  • Pasientene lurer på hvor ofte de kan ta medisinene - hver dag eller hver uke?

  • Noen pasienter venter for lenge med å ta medisinen knyttet til anfall

  • Pasientene lurer på hvilken effekt de kan forvente

  • Flere pasienter har stått på en migrenemedisin som kanskje ikke har vært optimal for dem, men de vet ikke om andre legemidler eller om andre administrasjonsformer

  • Noen pasienter bruker for mye anfallsmedisiner, da de har for mange anfall i løpet av måneden

  • Noen pasienter har ikke utfordringer med sine medisiner, men uttaler at de har blitt tryggere i bruken av sine medisiner, og sier de ønsker mer forskning på området og ønsker å bidra til det. 

Gitlestad i Apotek 1 sa også avslutningsvis at studien skal ende opp i en vitenskapelig artikkel som skal publiseres i et fagfellevurdert tidsskrift.

Powered by Labrador CMS