FORNØYD: – Utviklingen går som planlagt. Prestasjonene i årets første kvartal bringer BerGenBio inn i en spennende fase, og vi ser frem til fortsettelsen, sier Martin Olin, administrerende direktør i BerGenBio.

– Fortsetter å følge planen og kutter kostnader

I første kvartal startet biotekselskapet BerGenBio opp fase 2a av selskapets hovedstudie, hentet frisk kapital, og fortsatte å kutte kostnader. 

Publisert Sist oppdatert

I dag la BerGenBio frem resultater fra første kvartal. De samlede driftskostnadene for kvartalet utgjorde 39,9 millioner kroner, ned fra 72,4 millioner kroner i første kvartal i 2023.

– For femte kvartalet på rad ser vi effekt av de kostnadsbesparende tiltakene som er gjennomført samtidig som vi fortsetter å gjennomføre vår fokuserte strategi om å utvikle bemcentinib til en pasientgruppe med et udekket medisinsk behov, sier Martin Olin, administrerende direktør i BerGenBio.

Legemidlet bemcentinib er utviklet for pasienter som har ikke-småcellet lungekreft med mutasjon i STK11-genet, som i følge selskapet representerer et stort kommersielt marked globalt.

Friske penger

I april hentet selskapet 138.9 millioner i frisk kapital, som sikrer selskapet finansiering inn i andre halvår 2025. Ved utgangen av første kvartal hadde selskapet en kontantbeholdning på 117,3 millioner kroner.

BerGenBio

BerGenBio er et bioteknologiselskap som har utviklet en legemiddelkandidat for alvorlige sykdommer. Denne legemiddelkandidaten er nå i utprøving for pasienter som får første behandling mot ikke-småcellet lungekreft og har mutasjon i STK11-genet. 

Selskapet er notert på Oslo Børs, har sitt hovedkontor i Bergen og ble etablert i 2007.

BerGenBio er nå i en prekommersiell fase, der selskapet fokuserer på å studere legemidlets virkninger på pasienter, i samarbeid med titalls forskningsinstitusjoner i USA og Europa. Ambisjonen er at legemidlet i fremtiden skal kunne selges på markedet for medisinske behandlinger.

I mars startet BerGenBio fase 2a av det som er selskapets hovedstudie, der sikkerheten toleransen og effekten av bemcentinib undersøkes i kombinasjon med standard behandling. De første dataene er forventet presentert rundt årsskiftet.

– Utviklingen går som planlagt. Prestasjonene i årets første kvartal bringer BerGenBio inn i en spennende fase, og vi ser frem til fortsettelsen, sier Olin.

Ny klinisk studie

BerGenBio starter også en helt ny klinisk studie. Den skal gjennomføres ved Mays Cancer Center ved UT Health San Antonio og vil undersøke bruk av BerGenBios bemcentinib kombinert med Sobis pacritinib hos pasienter med den vanligste typen lungekreft, lungeadenokarsinom. 

Studien er finansiert av National Cancer Institute (NCI) som er en del av USAs National Institutes of Health (NIH) og er den føderale regjeringens byrå for kreftforskning og opplæring. NCI leder og støtter forskning, utdanning, og formidling av informasjon om kreft for å fremme vitenskapelig forståelse og forbedre forebygging, diagnose, og behandling av kreft.

Behandlingen består av daglig inntak av en pille som selektivt hemmer AXL-proteinet, som er assosiert med dårlig prognose og behandlingsresistens.

Lungeadenokarsinom er en form for ikke-småcellet lungekreft. Den nye studien skal ta for seg pasienter som har lungeadenokarsinom med spredning utenfor lungene.

Pacritinib produseres av det svenske biofarmasøytiske selskapet Sobi til behandling av benmargssykdommen myelofibrose og virker ved å hemme JAK2-proteinet og dermed blokkere kroppen fra å produsere såkalte vekstfaktorer som forårsaker sykdommen.

Den nye studien bygger på arbeidet til kreftforsker Josephine A. Taverna ved Mays Cancer Center ved UT Health San Antonio. Tavernas tidligere forskning har vist at AXL-proteinet og JAK-STAT3-proteinene jobber sammen for å overføre signaler som fremmer tumorvekst og metastatisk spredning ved alvorlig lungekreft.

– Våre data tyder på at målrettet hemming av AXL- og STAT3-proteinene med henholdsvis bemcentinib og pacritinib kan forhindre kreftceller i å tilknytte seg makrofager og andre aggressive vertsceller som assosieres med tumorvekst og metastatisk spredning. Disse funnene kan gi grunnlag for nye og sårt tiltrengte behandlinger for lungekreft, sier Taverna, som skal lede studien.

Studien komplementerer BerGenBios pågående hovedstudie på bruk av bemcentinib i forbindelse med førstelinjebehandling av pasienter med ikke-småcellet lungekreft og mutasjoner i STK11-genet opplyser Martin Olin .

– Ikke-småcellet lungekreft representerer en stor pasientgruppe med udekket medisinsk behov. Vårt strategiske hovedfokus er på bruk av bemcentinib for disse pasientene, noe den kommende studien vil gi oss mer og nyttig kunnskap om, sier han.

Powered by Labrador CMS