Østfold-overlege om ny studie: Dette er beste behandling av KLL

Forskerne har sammenlignet to effektive kombinasjonsbehandlinger for å fastslå hvilken som er best for å behandle pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL). – Resultatene er svært lovende, sier overlege og forsker Eirik Tjønnfjord ved Sykehuset Østfold Kalnes.

Publisert

Den ene kombinasjonsbehandlingen er Venclyxto (venetoklaks) og Imbruvica (ibrutinib) som har vist veldig gode resultater i flere studier. Den andre er Venclyxto pluss Gazyva (obinutuzumab). 

– Begge kombinasjonene er gode, men forskerne konkluderte at venetoklaks sammen med ibrutinib var den mest effektive behandlingen, sier Tjønnfjord til HealthTalk. 

Han deltar på den store europeiske hematologi-kongressen EHA, som denne helgen arrangeres i Madrid. Nå ønsker han at Beslutningsforum innfører denne behandlingen så raskt som mulig. 

Disse behandlingene kan de bruke

Tjønnfjord og kollegene kan allerede bruke kombinasjonsbehandlingen venetoklaks pluss obinutuzumab, etter at Beslutningsforum i mai 2021 sa ja til at KLL-pasienter med høy sykdomsrisiko kan få denne behandlingen. 

Når det gjelder den mer effektive kombinasjonen ventetoklaks pluss ibrutinib, startet Direktoratet for medisinske produkter (DMP) på en metodevurdering i februar 2023. DMP har satt en frist på et halvt år på å ferdigstille slike metodevurderinger, så det er mulig at saken kan komme opp til avgjørelse i Beslutningsforum i løpet av 2024. 

Kreative forskere

Tjønnfjord berømmer kreativiteten til forskerne som har gjennomført studien som nå er presentert på EHA. 

– I fravær av en direkte «head-to-head»-studie har forskerne sammenlignet dataene fra to tidligere studier, Glow-studien og CLL14-studien i en såkalt «crossover»-studie, sier han. 

– Forskerne fant at kombinasjonen ibrutinib og venetoklaks var best. Pasientene som fikk den kombinasjonsbehandlingen hadde en bedre progresjonsfri overlevelse enn de som fikk venetoklaks pluss obinutuzumab. De hadde også en bedre «Time to Next Treatment» (TNT), det vil si tid til neste behandling, sier Tjønnfjord. 

TTNT er et mål som brukes i kliniske studier og medisinsk praksis for å vurdere hvor lang tid det tar fra en pasient starter en bestemt behandling til det er nødvendig å begynne en ny behandling på grunn av sykdomsprogresjon eller bivirkninger. 

– TTNT gir dermed en indikasjon på hvor effektiv og varig en behandling er. Forskerne konkluderte dessuten at Ibrutinib og venetoklaks ga en bedre totaloverlevelse, sier Tjønnfjord. 

Har håp for fremtiden 

– Ibrutinib er en BTK-hemmer og venetoklaks er en BCL2-hemmeren, mens obinutuzumab er et anti-CD20 monoklonalt antistoff. Hvorfor er venetoklaks og ibrutinib best? 

– Det dreier seg om angrepspunktene til legemidlene. BTK-hemmere som Ibrutinib og BCL2-hemmeren venetoklaks har hver for seg vist seg å være veldig effektive legemidler som monoterapi. Når man kombinerer de to legemidlene så ser det ut til at det oppstår en synergistisk effekt.

– Jeg håper det en gang i fremtiden skal bli mulig å kombinere alle tre legemidler for å oppnå enda bedre resultater, avslutter Tjønnfjord.

Han opplyser at forskerne gjør et forbehold, for GLOW-studien inkluderte ikke høyrisikopasienter som har del(17p)- eller TP53-mutasjoner. 

Powered by Labrador CMS