Lytix Biopharma skal gjøre en rettet emisjon for å hente inn mellom 50 og 55 millioner kroner. 50 millioner er allerede garantert, sier administrerende direktør Øystein Rekdal,

Lytix øker sitt handlingsrom med ny emmisjon

Bioteknologiselskapet Lytix skal hente inn mellom 50 og 55 millioner kroner i en rettet emisjon. Dette gir selskapet tilstrekkelig tid til å avlese studien av deres viktigste legemiddelkandidat.

Publisert Sist oppdatert

Lytix Biopharma, som utvikler terapeutiske kreftvaksiner, skal gjøre en rettet emisjon for å hente inn mellom 50 og 55 millioner kroner. 50 millioner er allerede garantert. Tegningsprisen for emisjonen er fastsatt til 5,24 kroner per aksje, hvilket representerer en rabatt på omtrent 13 prosent sammenlignet med tirsdagens sluttkurs på 6,02 kroner. Selskapet faller i dag 6 prosent på Oslo Børs. 

Lengre runvway

Ved en fulltegnet emisjon, kombinert med selskapets eksisterende kontanter, forventes det at Lytix Biopharma vil ha finansiell dekning for sin inn i 2025. Dette gir mulighet til å realisere flere viktige milepæler. Den viktigste blir offentliggjøringen av resultatene fra Verricas fase 2-studie med legemiddelkandidaten LTX-315 som er ventet denne sommeren. Den kliniske studien undersøker behandlingen av pasienter med hudkreftsykdommer (basalcellekreft). 

– Vårt samarbeid med Verrica viser potensialet for anvendelsen av vår ledende legemiddelkandidat innenfor en av de største kreftindikasjonene globalt, med et svært stort kommersielt potensial. Videre muliggjør lisensieringsavtalen at vi realiserer verdier underveis, noe som øker vår finansielle robusthet. Vi ser veldig frem til den kommende offentliggjøringen fra Verrica, sier Øystein Rekdal, administrerende direktør i Lytix Biopharma.

Sikret 

 Av den totale emisjonen er 40 millioner kroner allerede sikret gjennom forpliktelser fra nåværende investorer. I tillegg har et utvalg av nye investorer garantert for ytterligere 10 millioner kroner. Alle garantistene vil motta en rabatt på 5 prosent. 

Selskapets største aksjonær er PBM Capital group som eier i overkant av 9 prosent av aksjene. Jakob Hatteland, kjent som grunnleggeren av AutoStore er selskapets nest største aksjonær med 7,49 prosent av firmaet.

Ny studie

– Vi er overbevist om at Lytix vil spille en nøkkelrolle i morgendagens kreftbehandling. Stor støtte fra aksjonærene gjør det mulig for oss å lede selskapet gjennom viktige kommende milepæler, arbeide mot realiseringen av de neste stegene i pågående kliniske studier, som den lovende fase II-studien med vår partner Verrica Pharmaceuticals, og oppstarten av en ny studie på pasienter med tidlig stadium av kreft ved Oslo Universitetssykehus, sier Rekdal.

Lytix har besluttet å utvide sin portefølje av kliniske studier fra pasienter med kreft i sen fase til pasienter med tumorer som kan fjernes kirurgisk, en mindre avansert sykdom og der pasientene har et sterkere immunsystem.  Lytix medfinansiere denne neoadjuvante studien (ATLAS-IT-06) på melanompasienter med sykdom i tidlig fase. Studien vil gjennomføres på Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet. Den forventede oppstarten er første halvdel av 2024.

– Vi har sett lovende effekter så langt i vår pågående studie (ATLAS-IT-05) som viser stabilisering av sykdommen hos pasienter som har gjennomgått omfattende behandling. Ved å introdusere LTX-315 for pasienter i tidlig fase, kan vi betydelig øke responsraten, samt ha et større kommersielt potensial på grunn av markedsstørrelsen, sier Rekdal

Lytix Biopharma ble notert på Euronext Growth i juni 2021 og har opplevd en vekst på over 23 prosent hittil i 2024. Redeye AB skal bistå Lytix i kapitalinnhentingen.

Powered by Labrador CMS