ASCO

Flertallet av unge brystkreftoverlevere som forsøkte å bli gravide etter behandling, lyktes med å bli gravide og få et levendefødt barn.

De fleste kvinner kan oppnå vellykkede graviditeter etter brystkreftbehandling

Flertallet av unge brystkreftoverlevere som forsøkte å bli gravide etter behandling, lyktes med å bli gravide og få et levendefødt barn. Det viser en prospektiv kohortstudie.

Publisert Sist oppdatert

Studien som fulgte kvinnene over 10 år viser at 73% av kvinnene som forsøkte å bli gravide etter behandling for brystkreft i stadium 0 til III, ble gravide minst én gang, og 90% av disse hadde minst én levende fødsel. 

Det forteller doktor Kimia Sorouri ved Dana-Farber Cancer Institute i Boston. Hun presenterte sin studie på et pressemøte i forkant av verdens største kreftkongress ASCO som starter fredag denne uken. 

Fertilitetsbevarende behandling kan bidra til å redusere skader fra kjemoterapi og andre behandlingsformer, sier Kimia Sorouri

Median tid fra brystkreftdiagnose til første graviditet var 48 måneder. Høyere alder ved diagnose var assosiert med lavere sannsynlighet for graviditet og levende fødsel. Økonomisk trygghet ved diagnosetidspunktet var en positiv faktor for graviditet, og fertilitetsbevaring før behandling er en sterk prediktor for levendefødsler. Sorouri understreket viktigheten av fertilitetsbevarende behandling, som innebærer å fryse egg eller embryoer før kreftbehandling. – Dette kan bidra til å redusere skader fra kjemoterapi og andre behandlingsformer, sa hun.

Informere pasientene

ASCOs medisinske sjef, Julie Gralow, bemerket at det er kritisk å informere pasienter om konsekvensen av en brystkreftdiagnose og -behandling på fremtidig fertilitet og tilby fertilitetsbevaring til alle unge pasienter.

Studien brukte data fra Young Women's Breast Cancer Study, som inkluderte kvinner under 40 år med nylig diagnostisert brystkreft fra 13 steder i USA og Canada. Av de 1,213 deltakerne rapporterte 197 et forsøk på å bli gravide over en median oppfølging på 11 år. 

Resultatene viser at graviditet etter brystkreftdiagnose er mulig for de fleste som ønsker det, og at det er trygt.

Powered by Labrador CMS