INGEN STOR ENDRING: Dermatolog og OUS-overlege Olav Sundnes synes de nye Rinvoq-dataene er interessante. Samtidig er han ærlig på at hudlegene er såpass bundet til legemiddelanbudene at resultatene ikke vil ha stor påvirkning på klinisk praksis.

Eksem: Hudlege positiv til nye Rinvoq-data - men tror ikke på «stor betydning» for klinisk praksis

Rinvoq (upadacitinib) var overlegen Dupixent (dupilumab) i en åpen «head-to-head»-studie på atopisk eksem. Men studien vil ikke ha stor påvirkning på klinisk praksis på grunn av anbudene på eksem-medisiner, mener OUS-hudlege Olav Sundnes.

Publisert

Atopisk eksem (dermatitt)

Kilde: Store Medisinske Leksikon

Dermatolog og overlege Olav Sundnes ved Oslo universitetssykehus (OUS) kommenterer funnene i studien lenger ned i saken. 

I den såkalte LEVEL UP-studien, en fase 3B/4-studie, ble JAK-hemmeren Rinvoq direkte sammenlignet med IL-4/13-hemmeren Dupixent som behandling av voksne og ungdom med moderat til alvorlig atopisk dermatitt (atopisk eksem). Pasientene i studien hadde hatt inadekvat respons til systemisk terapi eller hadde blitt anbefalt å ikke bruke systemisk terapi, skriver AbbVie i en pressemelding. 

Overlegen

Halvparten av pasientene i studien ble startet opp med 15 mg Rinvoq én gang daglig som startdose, og ble dosejustert basert på klinisk respons. Den resterende halvparten av pasientene fikk Dupixent i godkjent dose. 

I den såkalte «head-to-head»-studien, der to behandlinger vurderes direkte opp mot hverandre, demonstrerte Rinvoq såkalt overlegenhet i forhold til primærendepunktet. For denne studien var primærendepunktet signifikant høyere andel av pasientene som oppnådde 90 prosent eller høyere reduksjon i eksem. Dette målet gjennom Eczema Area and Severity Index (EASI).

I tillegg var Rinvoq overlegen på alle de viktigste sekundærendepunktene i studien. Dette inkluderte hvor hurtig pasientene oppnådde nærmest klar hud og lite til ingen kløe. En signifikant høyere andel av pasientene som ble behandlet med Rinvoq oppnådde blant annet EASI-90-score i uke 16.

Norsk hudlege: – Effektiv med rask virkning

– Studien bekrefter at upadactinib er et effektivt medikament for atopisk eksem med rask virkning, uttaler Olav Sundnes, dermatolog og overlege ved Oslo universitetssykehus, overfor HealthTalk. 

Sundnes påpeker at det tidligere har blitt publisert en «head-to-head»-studie på upadacitnib versus dupilumab, der upadactinib kom bedre ut etter 12 uker. 

– Det nye med denne studien er at en har startet med en lavere dose på 15 mg, oppjustert avhengig av respons, og at den også inkluderer ungdommer fra 12-18 år. Dupilumab har en mer langsom innsettende effekt, spesielt når det gjelder effekt på kløe, så det vil nok her være mer interessant å se hvordan effekten er etter seks og tolv måneders behandling. Ut fra klinisk erfaring og publiserte langtidsdata på dupilumab, mistenker jeg at det ville vært mindre forskjeller da, skriver Sundnes i en e-post. 

– Demper på entusiasmen

Sundnes er likevel klar på at studien nok ikke vil ha stor betydning for klinisk praksis i Norge, da norske behandlere er relativt bundne av anbud på slike medikamenter.

– Det har vært en del bekymringer rundt langtidsvirkninger av JAK-hemmere, noe som blant annet har ført til en EMA-advarsel. Dette har nok lagt en demper på entusiasmen rundt JAK-hemmere ved atopisk eksem. Men det er så langt ikke noe som tyder på alvorlige langtidsbivirkninger i denne pasientgruppen, sier hudlegen.

Powered by Labrador CMS