I sitt ESGO-foredrag adresserte professor Ingfrid Haldorsen hvordan bildefunn hos pasienter med eggstokkreft kan avgjøre egnetheten for cytoreduktiv kirurgi som primærbehandling, en metode rettet mot fjerning av alt synlig svulstvev.

Eggstokkreft: Planlegger inngrepet med bildediagnostikk

– Ved avansert eggstokkreft er diagnostiske bildeundersøkelser som ultralyd og CT, essensielle for detaljert planlegging av kirurgiske inngrep og for å sikre et mest mulig presist og individualisert behandlingsregime. Det forteller professor Ingfrid Haldorsen ved Haukeland universitetssykehus.

Publisert Sist oppdatert

ESGO, BARCELONA (HealthTalk): På den europeiske kreftkongressen ESGO holdt hun foredraget i plenumssalen med tittelen; What is best imaging to evaluate cytoreduction in advanced ovarian cancer? 

Cytoreduksjon, ofte kalt debulking, er en kirurgisk prosedyre som brukes for å fjerne så mye som mulig av en kreftsvulst for å redusere tumorbyrden. Dette kan gjøre det lettere for andre behandlingsformer, slik som kjemoterapi, å være mer effektive. – Cytoreduktiv kirurgi anses som en viktig del av behandlingsstrategien for mange pasienter med avansert eggstokkreft og kan forbedre prognosen og livskvaliteten, sier Haldorsen. 

Hvert år rammes 1700 norske kvinner av en gynekologisk kreftdiagnose. Omtrent 450 av disse får eggstokkreft.

Sen diagnose

– Et karakteristisk trekk ved eggstokkreft er at den dessverre ofte oppdages i en avansert fase. Dette skyldes at symptomene vanligvis er vage og ikke er tydelige før langt ut i sykdomsforløpet. Symptomene blir ofte merkbare først når svulsten er blitt stor eller kreften har spredd seg. Ved tidspunktet for diagnose har omkring 70 prosent av pasientene allerede opplevd spredning av kreften utenfor bekkenet. Det er trist, fordi prognosen ved avansert sykdom er dårligere enn om den oppdages tidligere, sier Haldorsen.

Symptomer på eggstokkreft

Symptomene på eggstokkreft kan variere betydelig fra kvinne til kvinne, avhengig av kreftens lokalisering og omfanget av sykdommens spredning i kroppen.

I følge Gynkreftforeningen kan symptomene blant annet være:

 • Endret avførings- og vannlatingsmønster – dette kan oppstå fordi svulsten trykker på blære eller tarm

 • Redusert allmenntilstand

 • Kvalme og magesmerter – dette kan komme av at kreftsvulsten er så stor at den trykker på organene rundt, eller på grunn av opphopning av væske i mageområdet

 • Følelse av trykk og oppfylthet i magen, eller voksende mageområde – dette kan skyldes væskeansamling i buken eller selve svulsten

 • Vekttap eller vektøkning

 • Tretthet

 • Raskere andpusten ved aktivitet

 • Blødninger fra skjeden

En del av pasientene med avansert eggstokkreft oppdages først etter at de blir innlagt på sykehus av sin fastlege med udiagnostiserte magesmerter eller generell forverring i helsetilstanden. CT-scanning eller ultralyd av magen er vanligvis de første undersøkelsene som utføres i disse tilfellene, og da hender det at legene oppdager tegn til spredning med svulstvev i andre deler av magen eller øvrige deler av kroppen . 

– I slike tilfeller ses oftest en betydelig masse i bekkenet, som viser seg å være en ondartet eggstokkreft. Disse svulsten kan ha utviklet seg over tid uten at pasientene har vært bevisste på det, og hos noen kan den bli så stor at den strekker seg helt til navleområdet og måle opptil 20 centimeter i diameter, forklarer hun. 

– Overrasker meg

– Det er kanskje naturlig at det kan være mer utfordrende for kvinner med overvekt eller fedme å merke at de har fått en stor svulst i magen. Det som overrasker meg, er imidlertid at også mange normalvektige kvinner kan få påvist store svulster i magen uten at de tidligere har søkt lege eller innsett at noe var galt. Noen ganger kan kreften da ha utviklet seg til et avansert stadium, sier hun.

Risikofaktorer

Vi kjenner i dag flere faktorer som ser ut til å gjøre deg mer utsatt forå utvikle eggstokkreft.

Faktorer som bidrar til at du har hatt mange eggløsninger gjennom livet:

 • Eggstokkreft oppstår oftere hos kvinner som ikke har født barn.

 • Ung alder ved første menstruasjon, samt sen overgangsalder.

 • Genetiske/arvelige årsaker: Endringer i BRCA-genene eller Lynch syndrom.

 • Endometriose kan gi forhøyet risiko for enkelte typer eggstokkreft.

 • Strålebehandling for tidligere kreft.

 • Kvinner som tidligere har hatt brystkreft har høyere risiko.

Det finnes også faktorer som reduserer risikoen: 

 • P-pillebruk 

 • Graviditeter og fødsler 

 • Amming 

Kilde: Gynkreftforeningen

 Små svulster oppdages ofte tilfeldig ved rutineundersøkelser hos fastlege, gynekolog eller på bildeundersøkelser grunnet andre tilstander. Da begynner diagnostiseringsprosessen ofte med en ultralydundersøkelse utført av en gynekolog, sier Haldorsen. 

Når det oppstår mistanke om kreft etter gjennomførte CT- og ultralydundersøkelser, utføres oftest en ultralydveiledet biopsi. I denne prosessen tas en vevsprøve ut for å gjennomføre en detaljert analyse. Kort tid etter at diagnosen er bekreftet, starter behandlingen. 

På den europeiske kreftkongressen ESGO holdt Ingfrid Haldorsen foredraget med tittelen; What is best imaging to evaluate cytoreduction in advanced ovarian cancer?

– Det jeg snakket om i mitt foredrag var hvilke bildefunn hos pasienter med eggstokkreft som avgjør om de bør tilbys cytoreduktiv kirurgi som primærbehandling– en kirurgisk metode som har som mål å fjerne alt synlig svulstvev. Målet med denne operasjonen er å minimalisere mengden av kreftvev så mye som mulig. Dette gjøres for å øke effektiviteten av påfølgende behandlinger, slik som kjemoterapi, samt for å forbedre pasientens sjanser for overlevelse og livskvalitet, forklarer hun. Hvis det vurderes som usannsynlig å kunne fjerne alt synlig svulstvev, anbefales det å starte med cellegiftbehandling for å minske svulsten. Deretter kan det gjenværende svulstvevet fjernes gjennom kirurgisk inngrep.

Powered by Labrador CMS