Utålmodig: Rune Simensen blir ny leder for Nasjonalt e-helseråd
Utålmodig: Rune Simensen blir ny leder for Nasjonalt e-helseråd

Rune Simensen blir ny leder for Nasjonalt e-helseråd. - Vi må få fart på leveransene

– Vi må gå fra å snakke om fine målbilder til å få opp konkrete leveranser. Vi som sitter i nasjonalt e-helseråd har et spesielt ansvar for å sammen prioritere det som haster mest og som vil gi mest nytte for innbyggere, pasienter og helsepersonell, for deretter å sikre at det vi blir enige om faktisk blir gjennomført ute i helsetjenesten, sier Rune Simensen.

Publisert Sist oppdatert

Han overtar etter Camilla Dunsæd fra Kristiansand kommune.

Nasjonalt e-helseråd skal gi råd om strategiske veivalg på e-helseområdet, og anbefale prioritering og gjennomføring av tiltak for å få til en helhetlig e-helseutvikling med effektiv utnyttelse av ressursene.

Adnuntius-ad. Hidden in the editor.Format: "healthtalk.no - desktop - midpage banner 1", size: 728x1065.

Utålmodig

Rune Simensen er direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst og går nå på som ny leder for nasjonalt e-helseråd. Han er tydelig på at regjeringen, pasienter og helsepersonell med rette er er utålmodige og forventer bedre løsninger.

– Regjeringen har tydelige ambisjoner for e-helse, og innbyggerne, pasientene og helsepersonellet har store forventninger til gode digitale tjenester i helsevesenet. De er klare til å ta i bruk digitale helsetjenester, og vi skylder dem å levere, sier Simensen til nettsiden til Direktoratet for e-helse.

Samarbeid og lagånd

Simensen trekker videre frem samarbeid og lagånd som avgjørende suksesskriterier:

– Skal vi lykkes, må vi hjelpe hverandre på tvers av nivåer i helse- og omsorgssektoren, uavhengig av om vi representerer kommunene, spesialisthelsetjenesten, helseforvaltningen, fag- og interesseorganisasjoner eller pasient- og bruker, sier Simensen, før han legger til:

– Nasjonalt e-helseråd er i så måte en veldig viktig arena. Her kan aktørene legge frem sine problemstillinger og få hjelp til å finne de gode løsningene. Å ha et organ som bidrar til felles problemløsning og prioriteringer er avgjørende for å lykkes med den nasjonale e-helseutviklingen, sier han.

– Samlende, rådgivende og konstruktiv. Det er tre ord jeg mener bør oppsummere hva nasjonalt e-helseråd skal være fremover, sier Rune Simensen.

– Samlende fordi vi lykkes best med digitalisering når alle samler seg om felles retning og koordinerer innsatsen. Rådgivende i den forstand at sektoren gir sine råd og anbefalinger i strategiske e-helsespørsmål. Alle aktørene kan bringe inn sine saker, og få kloke råd fra et bredt sammensatt kollegium. Dette mener jeg er helt unikt. Og konstruktiv, fordi jeg mener det er helt avgjørende at vi får til en konstruktiv dialog hvor gjensidig respekt, tillit og transparens gjennomsyrer diskusjonene våre.

Powered by Labrador CMS