Må møte i retten? Administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF Bente Hayes (th), og administrerende direktør i Helse Vest Inger Cathrine Bryne som representerer eierne i denne saken
Må møte i retten? Administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF Bente Hayes (th), og administrerende direktør i Helse Vest Inger Cathrine Bryne som representerer eierne i denne saken

MSD går til retten for å stoppe Norges største legemiddelanbud

Sykehusinnkjøp ignorerer KOFAs anbefaling om å avlyse Kreftanbudet etter at Sykehusinnkjøp selv lekket prisen på Norges desidert største kreftlegemiddel - Keytruda - til konkurrentene. Det får MSD til å se rødt, og legemiddelselskapet tar nå rettslige skritt for å stanse anbudet.

Publisert Sist oppdatert

Legemiddelselskapet tar nå ut begjæring om midlertidig forføyning slik at en domstol kan ta stilling til om anbudsreglene er brutt. Dermed vil ikke kreftanbudet - med den tekniske beskrivelsen “LIS 2207 Onkologi" - kunne bli iverksatt før det blir avklart i en rettssak om anbudet er gyldig. Anbudet har en samlet ramme på 3,2 milliarder kroner og er med dette Norges desidert største legemiddelanbud.

En midlertidig forføyning forsinker signering av kontrakter i kreftanbudet, men bare for de sammenligningsguppene hvor MSDs produkt Keytruda inngår.

Midlertidig forføyning

En midlertidig forføyning et begrep i sivilprosessen som betegner en midlertidig rettsavgjørelse som innebærer at den fysiske eller juridiske personen som avgjørelsen retter seg mot, er forpliktet til å unnlate, gjøre eller tåle noe i påvente av en mer omfattende rettssak om temaet.

Kilde: Wikipedia

- Når LIS velger å ikke følge KOFA, er den eneste muligheten MSD har for å sikre at LIS 2207 ikke gjennomføres på en måte som er i strid med anskaffelsesreglene, å be om en midlertidig forføyning slik at en domstol kan ta stilling til om reglene er brutt, sier MSDs direktør for myndighetskontakt og kommunikasjon, Hans Petter Strifeldt.

KOFA gir nemlig Sykehusinnkjøp kraftig kritikk, og sier i sin avgjørelse at anbudet må avlyses. KOFA begrunner dette med at konkurrenter har hatt en konkurransefordel under gjennomføringen av konkurransen ved å kjenne til taushetsbelagt prisinformasjon og at Sykehusinnkjøp ikke har gjort tilstrekkelig avbøtende tiltak for å rette opp i prislekkasjen.

En omfattende vurdering

KOFA er et rådgivende organ og deres avgjørelser er dermed ikke juridisk bindende.

Sykehusinnkjøp gikk tirsdag ut med en pressemelding der de informerte at de hadde valgt å ikke følge KOFAs anbefaling:

“En svært omfattende vurdering av alternativer, der både spesialistgruppe, fagdirektører i de regionale helseforetakene og interne og eksterne advokater har bidratt, ligger til grunn for at tildeling nå skjer. Sentralt er premisset om at dette vil gi pasientene et så bredt utvalg av ulike behandlingsalternativ som mulig. Også spesialistgruppen vektlegger dette i vurderingen”, uttaler Sykehusinnkjøp.

– Det er hensynet til pasientene som har vært førende for vår vurdering. Tildeling gjøres nå først og fremst for å kunne få en trygg og sikker tilgang på viktige legemidler til kreftbehandling i Norge, sier administrerende direktør i Helse Vest RHF, Inger Cathrine Bryne, som representerer eierne i denne saken.

Hans Petter Strifeldt er MSDs direktør for myndighetskontakt og kommunikasjon.
Hans Petter Strifeldt er MSDs direktør for myndighetskontakt og kommunikasjon.

– Ved å fullføre denne konkurransen trenger ikke leverandørene å vente et ekstra år for å tilby enkelte av sine nyeste legemidler, og det er også til pasientens beste. Eksempelvis foreligger det nå godkjenning for to nye legemidler i Beslutningsforum, men som ikke kan benyttes før nye avtaler på onkologi trer i kraft, sier administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF Bente Hayes.

Hardt mot hardt

Men MSD ser det på en annen måte:

- Det er viktig å sikre norske pasienter tilgang til rimelige legemidler. Det er hele formålet med anskaffelsesreglene. Derfor er det viktig at disse reglene følges. Selv om avgjørelser fra KOFA ikke er rettslig bindende velger de fleste anskaffere å følge KOFAs avgjørelser. Når LIS velger å ikke følge KOFA, er den eneste muligheten MSD har for å sikre at LIS 2207 ikke gjennomføres på en måte som er i strid med anskaffelsesreglene, å be om en midlertidig forføyning slik at en domstol kan ta stilling til om reglene er brutt, sier Strifeldt.

Han forteller at MSD varslet Sykehusinnkjøp og de fire regionale regionale helseforetakene (som er de faktiske anskafferne) om denne beslutningen i på onsdag. MSD er fortsatt åpen for dialog om å finne en løsning, og at det er berammet et møte med Sykehusinnkjøp på torsdag i neste uke.

- Det vi ber om i en midlertidig forføyning er det samme som det LIS gjorde for syv av de opprinnelig sammenligningsgruppene i LIS 2207 etter at de sensitive prisene ble delt, nemlig å utsette konkurransen med ett år frem til 1. oktober neste år. En forføyning sikrer dermed både likebehandling og at anskaffelsesreglene respekteres, sier Strifeldt.

- Som praktiserende lege er pasientsikkerhet min første prioritet. Nåværende anbudsoppsett gir pasienter tilgang til legemidler med tilsvarende effekt, og til nye legemidler der det ikke finnes alternativer sier Muhammed Ali, praktiserende lege og administrerende direktør i MSD Norge.

Powered by Labrador CMS