Prioriteringsmeldingen:

LMI: – Systemet må ikke bli et prisforhandlingsverktøy for kun legemidler

– Den nye prioriteringsmeldingen må bli en melding som omfatter hele helsetjenesten, sier seniorrådgiver Katrine Bryne i Legemiddelindustrien (LMI).

Publisert Sist oppdatert

HealthTalk tok en prat med Bryne etter at hun på vegne av LMI holdt innlegg på helseminister Ingvild Kjerkols innspillsmøte i forbindelse med arbeidet med den kommende og nye prioriteringsmeldingen for helstjenesten. 

– Først og fremst er vi nå glade for at departementet åpnet for en innspillsprosess som gikk utover de tre ekspertgruppenes mandat. Basert på de tre problemstillingene som utredes løfter LMI viktigheten av at en ny prioriteringsmelding må være en melding for hele helsetjenesten, og ikke at vi kun har et system som i dag oppfattes som et prisforhandlingsverktøy kun for legemidler, sier Bryne til HealthTalk. 

Bryne pekte også på problemstillingen som knytter seg til hvordan effekt av ny behandling skal telle for helsepersonell, gitt det utfordringsbildet som Helsepersonellkommisjonen tegnet i fjor: Vi vil gå tom for folk før vi går tom for penger. 

– Her løftet faktisk LMI at vi bør vurdere muligheten for om effekten som et helsetiltak har på personellbruken i helsetjenesten bør være et selvstendig prioriteringskriterie. Vi er ganske tidlig i startfasen, så vi løftet dette mer som et mulighetsbilde, og det bør utredes. Samtidig peker vi på at dette ikke bør gå på bekostning av behandling som kan være mer ressurskrevende i oppstartsfasen, som celle- og genterapier, men som vil gjøre at pasientene kanskje ikke trenger å besøke sykehuset så ofte på lengre sikt.

Powered by Labrador CMS