ASCO 2024:

Målrettet cellegift mot lungekreft: – Må tilbake til tegnebrettet

Målrettet cellegift har vist stor effekt på pasienter med brystkreft og blærekreft. Men innenfor lungekreftområdet er bildet mindre oppmunterende. – Det er absolutt et behov for bedre behandling, sier professor og overlege Bjørn Henning Grønberg.

Publisert Sist oppdatert

ASCO, CHICAGO (HealthTalk) – Når det gjelder målrettet cellegift, også kalt ADC-er, står vi overfor noen utfordringer innen lungekreft. Det ser ikke ut til at vi helt forstår hvilke pasientgrupper som har størst sjanse for respons. Det er klart at det trengs mer data og vi må gå tilbake til tegnebrettet for å definere målgruppene litt bedre før det settes i gang nye studier - og det gjøres jo nå selvfølgelig, sier Grønberg til HealthTalk kort tid etter at flere lungekreft-studier ble presentert på ASCO. 

Du kan se hele intervjuet med Grønberg på toppen i artikkelen. 

Har ikke løst utfordringen ennå

Den målrettede cellegiften Trodelvy har markedsføringstillatelse innen trippel negativ brystkreft og inoperabel eller metastatisk hormonreseptor (HR)-positiv, HER2-negativ brystkreft. Men den har ikke klart å signifikant forlenge livene til pasienter med metastatisk ikke-småcellet lungekreft som har fått tilbakefall etter annen behandling. På årets ASCO-møte ble det presentert oppdaterte data om Trodelvy.

Det TROP2-rettede antistoff-legemiddelkonjugatet ga en 16 prosent reduksjon i risikoen for død sammenlignet med kjemoterapien docetaxel hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft som hadde mislyktes med kjemoterapi og PD-1/L1-terapi.

– Vi må også huske på at komparatoren i studien, docetaxel, er et legemiddel som vi ikke er veldig glad i å bruke og som heller ikke er veldig effektivt, så listen ligger relativt lavt. Derfor var det skuffende å se at studien var negativ selv om det tallmessig var en liten gevinst. Så er spørsmålet om den gevinsten kan forsvare den tiden det tar å få behandlingen og bivirkningene, sier Grønberg til HealthTalk.

– Trenger ny behandling

Heldigvis for AstraZeneca og Daiichi Sankyo bruker deres TROPION-Lung01-studie et design med dobbelt primært endepunkt. Studien anses fortsatt som positiv fordi den tidligere oppnådde statistisk signifikans for progresjonsfri overlevelse (PFS). FDA har akseptert selskapenes søknad basert på PFS-resultatet, selv om det gjelder en undergruppe av pasienter med ikke-plateepitel svulster, hvor Datopotamab deruxtecan viste en fordel.

 – Vi trenger ny behandling. Selv om immunterapi er blitt grunnbehandlingen for lungekreftpasientene som ikke kan få målrettet behandling, er det mange pasienter som ikke har effekt eller en veldig kortvarig effekt av immunterapi, sier Grønberg. 

Han kommenterer også OptiTROP-Lung01 studien som ble presentert fredag som kombinerer ADCen Sacituzumab Tirumotecan med et helt ny immunterapi kalt KL-A167 . 

– Dette er et lovende konsept, men det gjenstår å se om det virker, sier Grønberg. Nå skal legemidlet inn i en fase 3-studie, men da byttes KL-A167 ut med den velkjente immunterapien Keytruda (pembrolizumab). 

Powered by Labrador CMS