Beslutningsforum 18. mars:

GLAD: Gynkreft-lege Kristina Lindemann jubler for ny førstelinjebehandling for livmorkreft-pasienter. Her avbildet på ESGO-kongressen i Barcelona tidligere i mars.

Livmorkreft-ekspert om Jemperli-ja: – En milepæl for våre pasienter

Mandag godkjente Beslutningsforum en ny førstelinjebehandling for norske pasienter med livmorkreft: Immunterapien Jemperli (dostarlimab) i kombinasjon med kjemoterapi. – Vi har sett usedvanlig stor effekt i denne gruppen pasienter, sier OUS-overlege Kristina Lindemann.

Publisert Sist oppdatert

I deres mars-møte mandag 18. mars sa Beslutningsforum for Nye metoder ja til å innføre immunterapien Jemperli i kombinasjon med kjemoterapi som ny førstelinjebehandling av norske pasienter med livmorkreft (endometriekreft). Pasientene som er aktuelle for behandlingskombinasjonen har fremskreden eller residiverende endometriekreft som er dMMR/MSI-H-positive. 

Ifølge GSK, legemiddelselskapet som markedsfører Jemperli, deltok fem norske pasienter i den store kliniske studien RUBY, som ligger til grunn for den europeiske godkjenningen av behandlingen.

Rask behandling

Ettersom selskapet ble med i den såkalte «Ordningen for hurtiginføring av immunterapi mot kreft», har terapien blitt raskt behandlet av regulatoriske myndigheter, og Beslutningsforum sa ja til innføring tre måneder etter at Jemperli fikk EU-godkjenningen i kombinasjon med kjemoterapi. 

En som nå er spesielt glad på pasientenes vegne er gynkreftlege Kristina Lindemann, som til daglig er overlege ved Oslo universitetssykehus (OUS) og professor ved Universitetet i Oslo (UiO). Hun sier til HealthTalk at den nye indikasjonen er «en milepæl for våre pasienter».

– Denne gruppen med tap av MMR-genene har signifikant bedre totaloverlevelse med tillegg av immunterapi. Effekten vi så i totalpopulasjonen er også betydelig, med økt overlevelse med mer enn 16 måneder. Alle dataene er ikke modne, men vi ser jo ofte en enda bedre effekt over tid fordi de pasientene som responderer, ofte har varig effekt, sier Lindemann til HealthTalk. 

Hun påpeker at prosessen har tatt noe tid, men at man nå ser at en forenklet metodevurdering bringer behandlingen raskere til pasienten.

– I Norge har vi selv inkludert pasienter i denne praksisendrende studien, så vi gleder oss selvfølgelig ekstra mye når vi selv har bidratt til at disse dataene ble til. Vi vil rette en stor takk til alle studieteam og pasienter som bidrar til kliniske studier på gynkreft i Norge, understreker Lindemann. 

Hun påpeker at livmorkreft er den hyppigste gynekologiske kreftformen i Norge, og at det derfor er svært viktig med bedre behandling. 

Marianne Klausen i GSK Norge

– Her ser vi et fantastisk eksempel på presisjonsmedisin, og med et pågående NorPreM (Nasjonalt kompetansenettverk for persontilpasset medisin) skal vi også sikre tilgang til MMR-diagnostikk for alle pasienter nå.

Ville sikre rask tilgang

– GSK har ønsket at aktuelle pasienter med livmorkreft skal få tilgang til dostarlimab i førstelinje så raskt som mulig. Vi har jobbet aktivt for en rask tilgangsprosess og har nå, som fast-track ordningen for PD(L)1 er implementert, valgt å gå inn i denne. Vi er veldig glade for at Beslutningsforum nå har godkjent bruk av dostarlimab til denne pasientgruppen, sier leder for markedstilgang i GSK, Marianne Klausen, i en uttalelse fra selskapet.

Hege Edvardsen i GSK Norge

Medisinsk onkologisjef Hege Edvardsen understreker at dette er et medisinsk fremskritt innen behandlingen av livmorkreft. 

– GSK har fokus på å gjøre nye behandlingsalternativer tilgjengelig for pasienter med alvorlige kreftsykdommer, og beslutningen i dag er et viktig skritt i denne retningen, sier Edvardsen i en kommentar fra GSK.

Powered by Labrador CMS