– Disse kombinasjonene kan gi leger nye behandlingstilnærminger for å forbedre utfallet for pasienter, sier hovedutprøver for DUO-E-studien, Shannon N. Westin. – Understreker vår ambisjon om å redefinere kreftbehandling, sier Susan Galbraith, direktør for onkologisk forskning og utvikling i AstraZeneca.

Imfinzi-Lynparza-kombinasjon forbedret progresjonsfri overlevelse av kreft i livmorslimhinnen

Både kombinasjonen av Imfinzi og Lynparza og Imfinzi alene klarte i DUO-E-studien å signifikant forbedre progresjonsfri overlevelse i pasienter med avansert endometriekreft (kreft i livmorslimhinnen), som tillegg til kjemoterapi.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge AstraZeneca er DUO-E den første globale fase 3-studien med immunterapi pluss PARP-hemmer som har demonstrert klinisk fordel i denne settingen.

Helt konkret viste studien at durvalumab (Imfinzi), i kombinasjon med platinum-basert kjemoterapi, ettefulgt av enten Imfinzi plus Lynparza (olaparib), eller Imfinzi alene som vedlikeholdsterapi, begge demonstrerte statistisk signifikant og klinisk meningsfull forbedring i progresjonsfri overlevelse (PFS), sammenlignet med standard kjemoterapi alene i pasienter med nydiagnostisert avansert eller tilbakevendende endometriekreft.

Best med kombinasjon

Ifølge en pressemelding fra selskapet ble det observert en bedre klinisk fordel med kombinasjonsbehandlingen som vedlikeholdsbehandling. Dataene på totaloverlevelse var ikke modne ved analysetidspunktet, men det ble ifølge AstraZeneca observert en positiv trend for begge behandlingsregimene.

Endometriekreft er den sjette vanligste kreftformen i kvinner globalt. Over 417 000 pasienter ble diagnostisert med sykdommen i 2020, med 97 000 dødsfall. Dagens standardbehandling for avansert endometriekreft er kjemoterapi, men langtidsutfall i førstelinjebehandling er dårlige, og det er et stort behov for nye behandlingsmetoder.

– Disse spennende dataene demonstrerer at durvalumab-immunterapi signifikant kan forsinke sykdomsprogresjon for pasienter med endometriekreft, og at tillegget av PARP-hemmeren olaparib kan forbedre fordelen ytterligere. Disse kombinasjonene kan gi leger nye behandlingstilnærminger for å forbedre utfallet for pasienter, sier Shannon N. Westin, professor i gynekologisk onkologi og reproduktiv medisin ved Universitetet i Texas MD Anderson Cancer Center, og hovedutprøver for DUO-E-studien.

Data på sikkerhet og tolerabilitet var for begge behandlingene konsistente med det som har blitt observert i tidligere kliniske studier.

– Ambisjon om å redefinere kreftbehandling

Susan Galbraith, direktør for onkologisk forskning og utvikling i AstraZeneca, sier i en kommentar at DUO-E-dataene for første gang demonstrerer styrken i å kombinere immunterapi og PARP-hemmer for å gi meningsfull kliniske forbedringer for pasienter med endometriekreft.

– Disse resultatene understreker vår ambisjon om å redefinere kreftbehandling, og vi håper å kunne bringe denne innovative Imfinzi og Lynparza-kombinasjonen til endometriekreft-pasienter så snart som mulig.

Powered by Labrador CMS