Revidert nasjonalbudsjett:

FRUSTRERT: – Vi har lenge bedt myndighetene om å gå ut med tydelig beskjed til legene om at Ozempic må forbeholdes pasienter med diabetes type 2. Det tok altfor lang tid før de gikk ut med denne beskjeden, og nå sitter vi altså i denne situasjonen, sier Malin Vik i Diabetesforbundet.

Diabetesforbundet om blåresept-nekt til Ozempic: – Vi er bekymret

Diabetesforbundet er ikke fornøyd med at forhåndsgodkjent blåresept-refusjon for diabetes type 2-medisinen Ozempic nå kan bli fjernet. – Vi er bekymret for både pasientene og fastlegene, sier fagpolitisk ansvarlig Malin Vik.

Publisert

Dette er saken:

  • Ozempic er en såkalt GLP-1-analog, godkjent for behandling av pasienter med diabetes type 2. 

  • Medisinen har samme virkestoff som Wegovy, som er godkjent for slankebehandling, men hvor pasientene må betale hele beløpet selv – cirka 35 000 kroner per år. 

  • Siden Ozempic er dekket av blå resept og dermed betales av Folketrygden, har mange fastleger valgt å forskrive Ozempic som slankemedisin. Dette har ført til en eksplosiv økning i statens kostnader for Ozempic, og etterspørselen er så stor at det er omfattende mangel på medisinen i hele Europa. 

  • Folketrygdens kostnader har økt ytterligere fordi de må importere utenlandske pakninger som koster opptil syv ganger mer enn de norske. Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet går nå 10 prosent av Folketrygdens samlede årlige utgifter til legemidler til Ozempic. 

  • I 2023 var Ozempic Norges mest solgte legemiddel, med en omsetning på 1,2 milliarder kroner.

Tirsdag kom nyheten som norske diabetes type 2-pasienter lenge har fryktet: Regjeringen foreslår gjennom revidert nasjonalbudsjett å fjerne diabetesmedisinen Ozempic (semaglutid) fra blåreseptordningen.

Hvis forslaget går gjennom i Stortinget, vil blåresepten erstattes med en individuell refusjonsordning der legene må søke Helfo om bruk for hver eneste diabetes type 2-pasient. 

Dyrt for folketrygden

Bakgrunnen for endringsforslaget er den enorme økningen i bruken av Ozempic de siste årene. Medisinen brukes også «off-label» som vektreduserende behandling for pasienter med overvekt og fedme, da den inneholder samme virkestoff som fedmemedisinen Wegovy. Innstrammingene er ment å sikre at det kun er diabetes type 2-pasienter som får dette legemidlet fremover. 

Men endringene bekymrer Diabetesforbundet og fagpolitisk ansvarlig Malin Vik. 

– Vi er bekymret for at dette vil øke de sosiale ulikhetene i tilgang til medisinen blant pasienter med diabetes type 2. Det kan føre til at brukerne må be legen sin om å få Ozempic, og stå på for at legen skal ta jobben med å søke individuell refusjon, sier Vik til HealthTalk.

Videre peker hun på økt arbeidsbelastning for fastlegene.

– Vi har mangel på fastleger, og dette er en yrkesgruppe med allerede stor arbeidsbelastning. Det blir veldig mye ekstrajobb å skulle søke individuell refusjon for så mange pasienter.

– Utdaterte refusjonskriterier

Vik forteller at foreningen får mange henvendelser fra pasienter med diabetes type 2 som har fått god effekt at Ozempic når det kommer til å regulere blodsukkeret. Samtidig mener hun refusjonskriteriene for medisinen er utdaterte. 

– Pasientene må bruke metformin samtidig for å få Ozempic på blå resept. Men det er mange pasienter som ikke tåler metformin, men de får det ikke på blåresept som monoterapi selv om de har god effekt. Derfor velger en del å betale for Ozempic selv. Det er dyrt og det er uholdbart for dem det gjelder. Refunsjonskriteriene må derfor oppdateres slik at legene kan forskrive Ozempic til de med diabetetes type 2 som trenger uten frykt for sanksjoner. 

– Folketrygdens utgifter til Ozempic har eksplodert de siste årene. Er det ikke nødvendig å gjøre tiltak for å begrense utgiftene?

– Vi forstår det, men det som er frustrerende i denne saken er at vi lenge har bedt myndighetene om å gå ut med tydelig beskjed til legene om at Ozempic må forbeholdes pasienter med diabetes type 2. Det tok altfor lang tid før de gikk ut med denne beskjeden, og nå sitter vi altså i denne situasjonen med kjempestore kostnader og stor etterspørsel, sier Vik, og legger til:

– Det er også viktig å si til politikerne og myndighetene at Wegovy, eller andre legemidler til vektnedgangnå må inn på blå resept, da det er behov for effektive legemidler til behandling av fedme. Det må vi som samfunn være villige til å betale for, sier hun.

– Hva tenker dere om at Rybelsus, semaglutid i tablettform, nå får individuell refusjon?

– Det er et godt alternativ til Ozempic ogvi er selvsagt glade for gode alternativer. Men Rybelsus det litt mer komplisert å bruke enn Ozempic, så passer ikke like godt for alle. Dessuten er Ozempic et svært godt og effektivt legemiddel for en del med diabetes type 2 så vi ønsker trygg og sikker tilgang på det.

Powered by Labrador CMS