– Dette er fantastiske nyheter. Jeg legger spesielt merke til at Beslutningsforum har valgt å sette de menneskelige konsekvensene først, og dette er noe vi har etterlyst lenge, sier Ellen Harris Utne, styreleder i Brystkreftforeningen.

Norge tidlig ute med godkjenning av Enhertu mot HER2-lav brystkreft: – Jeg er overrasket

Norge er et av de første landene i Europa som tar i bruk den målrettede cellegiften Enhertu til pasienter med HER2-lav brystkreft. – Jeg er overrasket, lettet og veldig, veldig glad!, sier styreleder Ellen Harris Utne når hun får vite om dagens godkjenning. 

Publisert Sist oppdatert

I dag vedtok Beslutningsforum å innføre den målrettede brystkreftmedisinen Enhertu (trastuzumab derukstekan) for pasienter med såkalt HER2-lav brystkreft. Fra 1. november kan pasienter med denne typen brystkreft få behandlingen dekket ved offentlige sykehus i Norge. 

– Dette er fantastiske nyheter. Jeg legger spesielt merke til at Beslutningsforum har valgt å sette de menneskelige konsekvensene først, og dette er noe vi har etterlyst lenge, sier Ellen Harris Utne, styreleder i Brystkreftforeningen på foreningens egne nettsider.

Mange pasienter 

– Det er en betydelig pasientgruppe som nå får tilgang til denne behandlingen. Vi anslår at så mange som 250 pasienter kan få denne behandlingen, sier Terje Rootwelt til HealthTalk. Han er administrerende direktør i Helse Sør-Øst og leder av Beslutningsforum. 

Terje Rootwelt Foto: Helse Sør-Øst

Etter HealthTalks beregninger vil vedtaket medføre en årlig merkostnad på omlag 500 millioner kroner. Dette kommer på toppen av de 152 millioner kronene som det koster sykehusene hvert år etter at Enhertu i fjor ble innført for 70 brystkreftpasienter med en annen HER2-diagnose. Dette gjør at Enhertu nå er blant legemidlene med høyest omsetning i Norge. Regnestykket er basert på en behandlingskostnad på 1,55 millioner kroner per pasient per år, som er listeprisen (maksimal AUP) - altså før rabatt fra selskapene som har utviklet legemidlet, AstraZeneca og Daiichi Sankyo. 

– HealthTalk skrev på fredag at dette kan bli et av de dyreste vedtakene som Beslutningsforum har gjort på lenge. Kan du bekrefte det?

– Vi kan bekrefte at dette vedtaket medfører en betydelig kostnad, men så er det som kjent ikke offentlige priser. Men vi er veldig glade for at vi i dialog med leverandøren har kommet frem til et pristilbud som oppfyller prioriteringskriteriene slik at det har vært mulig for oss å si ja, sier Rootwelt.

Stortinget har vedtatt tre kriterier som Beslutningsforum følger, det er alvorlighet av sykdommen, nytte/effekt av behandlingen og ressursbruk/pris. 

– Så her har dere klart å fremforhandle en god rabatt på listeprisen med leverandøren?

– Vi har hatt en god dialog med leverandøren og med tilbudt pris er den innenfor prioriteringskriteriene.

Norge er et av de første landene i Europa som tar i bruk Enhertu til pasienter som har kreft med lavt HER2-uttrykk. 

– Blant de landene vi vanligvis sammenligner oss med - Sverige, Danmark og England - er det ingen av disse som foreløpig har innført denne behandlingen, så her kan vi si at vi i alle fall er relativt tidlig ute, sier Rootwelt.

Hva er det som har gjort at Norge nå er blant de første landene i Europa som innfører denne behandlingen? 

– Det er et mål for oss å gjøre beslutningene så raskt som mulig, noen ganger er det forhold som gjør at det ikke alltid er mulig, men i dette tilfellet har som nevnt dialogen med leverandøren vært god slik at det ikke har vært grunn til å bruke mer tid, sier Rootwelt. 

Wenche Gorset Johnsrud som er AstraZenecas Governmental affairs og Market access Head i Norge, bekrefter at Norge er tidlig ute, og at det har vært et godt samarbeidsklima med aktørene i Systemet for nye metoder. 

–  Norge er et av de første landene i Europa som tar i bruk Enhertu til denne pasientgruppen. Vi har jobbet sammen med myndighetene for å kunne få indikasjonen godkjent så raskt som mulig. Frem til nå har pasienter med brystkreft som har svulster med lave nivåer av HER2 blitt klassifisert som HER2-negative. Det har gitt begrensede behandlingsmuligheter, men med denne beslutningen fra Beslutningsforum vil en stor gruppe norske brystkreftpasienter få tilgang til en behandling som i studier har vist doblet progresjonsfri overlevelse sammenlignet med standardbehandling, og forbedret totaloverlevelse på over et halvt år, sier Gorset Johnsrud. 

– Mange pasienter med HER2 -av brystkreft har allerede fått behandling i norske private kreftklinikker med Enhertu. Det har vært dokumentert i HealthTalk og VG at de har skaffet seg pengene gjennom innsamlingsaksjoner, betalt av egen lomme eller fått det dekket gjennom sin helseforsikring. Har dette bidratt til at Beslutningen i dag ble positiv?

 – Det er alltid vanskelig for alle parter når pasienter trenger en behandling men ikke får tilgang til den gjennom det offentlige helsevesenet. Vi ønsker alltid å fatte beslutningen raskest mulig, men likevel må vi gjøre dette på en grundig måte slik prioriteringskriteriene som Stortinget har vedtatt oppfylles. Selvsagt påvirker slike saker oss alle, men vi gjør det ikke noe annerledes selv om det kommer slike saker i media, forteller Rootwelt.  

Anne Cecilie Fossum (61) betalte over 1 million kroner for privat kreftbehandling med Enhertu. I starten på august fikk hun etter etter en langt kamp godkjent at Enhertu er den eneste forsvarlige behandlingen og at Diakonhjemmet sykehus vil dekke kostnadene for behandlingen. Nå er hun svært glad for at alle med hennes diagnose får Enhertu. 

– Jeg er svært lettet og utrolig glad for at alle som trenger det endelig gis lik mulighet til å få Enhertu betalt av det offentlige. Det er virkelig en gledens dag!, sier hun til HealthTalk. 

Har hatt begrensede muligheter

Enhertu er et HER2-rettet antistofflegemiddelkonjugat (ADC) og blir utviklet og kommersialisert i fellesskap av Daiichi Sankyo og AstraZeneca. Trastuzumabderukstekan er allerede godkjent for pasienter med HER2-positiv brystkreft i Norge.

Det er legemiddelselskapene AstraZeneca og Daichii Sankyo som markedsfører legemidlet.  Wenche Gorset Johnsrud sier selskapet er veldig glade for at Beslutningsforum sa ja til å innføre Enhertu til denne pasientgruppen i dag. 

– Da trastuzumab derukstekan ble godkjent i Europa for disse pasientene tidligere i år markerte det den første muligheten til å behandle pasienter med lavere nivåer av HER2 med en HER2-rettet behandling. Dette er pasienter som i dag har en begrenset mulighet for behandling, og standard behandling er kjemoterapi, skriver Gorset Johnsrud i en pressemelding. 

Store gruppe pasienter får tilgang

Gorset Johnsrud skriver at de som selskap har jobbet sammen med myndighetene for å kunne få indikasjonen godkjent så raskt som mulig. 

– Frem til nå har pasienter med brystkreft som har svulster med lave nivåer av HER2 blitt klassifisert som HER2-negative. Det har gitt begrensede behandlingsmuligheter, men med denne beslutningen fra Beslutningsforum vil en stor gruppe norske brystkreftpasienter få tilgang til en behandling som i studier har vist doblet progresjonsfri overlevelse sammenlignet med standardbehandling, og forbedret totaloverlevelse på over et halvt år, skriver Gorset Johnsrud.

Powered by Labrador CMS