Skuffet over enda et nei i Beslutningsforum

Vi er selvsagt glade for at pasienter får tilgang til CAR-T behandling i Norge, men vi er skuffet over at Beslutningsforum ikke samtidig sa ja til Kymriah, sier Veronika Barrabés, daglig leder Novartis Norge.

Publisert

På dagens møte i Beslutningsforum ble den konkurrerende CAR-T behandlingen Yescarta innført som tredjelinjebehandling av pasienter med diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL). - Tusen takk, men det var på høy tid, sier overlege Alexander Fosså på Radiumhospitalet.

I desember 2018 ble Kymriah, som den første celle- og genterapien, godkjent innført ved norske sykehus for behandling av unge med blodkreftdiagnosen akutt lymfoblastisk leukemi. Samme år ble behandlingen omtalt som årets gjennombrudd av den amerikanske onkologiforeningen. I dag har Beslutningsforum enda en gang sagt nei til å godkjenne denne behandlingen også for pasienter med lymfekreft, etter at de første gang sa nei september 2019.

Begrunnelsen for avslaget er den samme som for tre år siden: Prisen er for høy i forhold til den dokumenterte kliniske nytten av behandlingen.

Norsk innovasjon

- Vår behandlingsmetode er bygget på norsk innovasjon, og har siden lanseringen i 2018 blitt tilgjengelig for behandling av den aktuelle indikasjonen i over 20 europeiske land. Norge er dermed et av de siste landene som ikke har behandlingen finansiert av det offentlige, sier Barrabés.

Mer enn 6000 pasienter har til nå fått behandlingen og kunnskapsgrunnlaget har blitt betydelig sterkere. I Norge vil denne CAR-T-behandlingen kunne være aktuell for om lag 10-20 pasienter med lymfekreft hvert år.

Universitetssykehuset i Oslo er det eneste sykehuset i Norge som er sertifisert for denne avanserte behandlingsformen, og sykehuset har benyttet behandlingen i flere kliniske studier gjennom mange år.

- Norge har vært helt avgjørende i utviklingen av denne nyskapende behandlingen. Gjennom et helt unikt offentlig-privat samarbeid på tvers av fagområder og instanser har vi spilt en betydelig rolle. Forskningen har bidratt til tidlige behandlingsmuligheter for norske pasienter med få måneder igjen å leve, sier Barrabés.

Radiumhospitalet ved OUS var ett av 22 sentre i verden som gjennomførte kliniske studier og Norge har dermed bidratt til utviklingen av denne behandlingen, og Norge utmerket seg som blant de beste senterne for denne type kliniske studier, poengterer Barrabés.

Powered by Labrador CMS