– Vi er tilfreds med at vi har landet en avtale med legemiddelfirmaet - og kan innføre Enhertu til behandling av brystkreft i andrelinje der pasienten har inoperabel eller metastatisk HER2-positiv brystkreft, sier Inger Cathrine Bryne, leder av Beslutningsforum.

Beslutningsforum innfører Enhertu til pasienter med aggressiv brystkreft

På et ekstra møte i Beslutningsforum torsdag kveld ble det besluttet at legemidlet Enhertu blir innført til behandling av aggressiv brystkreft. Behandlingen har allerede blitt tatt i bruk i Sverige og Finland.

Publisert Sist oppdatert

Vi er tilfreds med at vi har landet en avtale med legemiddelfirmaet - og kan innføre dette legemiddelet til behandling av brystkreft i andrelinje der pasienten har inoperabel eller metastatisk HER2-positiv brystkreft, sier Inger Cathrine Bryne, leder av Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Vest.

Etter det HealthTalk erfarer er grunnen til at legemidlet ble innført nå at det er kommet nye effektdata på bordet og at prisen på legemidlet er redusert.

Vil gi raskest mulig tilgang

Da Enhertu-behandlingen var oppe i Beslutningsforum 22. november i fjor var det som tredjelinjebehandling. På det beslutningstidspunktet var det ikke dokumentert at Enhertu virket bedre enn eksisterende behandling, som var mye rimeligere - og det ble derfor ikke innført, forteller Bryne.

– Grunnen til at vi hadde et ekstra møte i dag var at saken nesten var i mål ved forrige Beslutningsforum 18. oktober. Når det nå kom en avtale på plass så raskt etter forrige møte, ville vi behandle den med en gang, slik at pasientene får tilgang til behandlingen så raskt som mulig, sier hun.

Konstruktiv dialog

Magnus Gisel er Daiichi Sankyo sin general manager i Norden og Canada. Han er glad for at Enhertu nå er innført for kvinner med HER2 positiv brystkreft, og ser nå frem til en fremtidig godkjenning for en ny indikasjon - HER2 lav brystkreft.

Magnus Gisel er Daiichi Sankyo sin general manager i Norden og Canada.

- Vi er selvfølgelig først og fremst veldig glade for at norske kvinner med brystkreft nå får tilgang til Enhertu som et nytt behandlingstilbud i en vanskelig sykdomssituasjon. Vi er også veldig glade for den gjennomgående svært konstruktive dialogen med norske myndigheter og at Beslutningsforum har valgt å introdusere Enhertu ved HER2-positiv metastaserende brystkreft. Vi ser nå frem til prosessen for en annen gruppe pasienter, de som har lavt uttrykk av HER2 og som går under navnet HER2-lav, sier Magnus Gisel.

Enhertu markedsføres i samarbeid mellom AstraZeneca og Daiichi Sankyo. David Brocklehurst som er AstraZenecas sjef i Norden sier i en kommentar: - Refusjonsvedtaket i Norge er et viktig skritt fremover i behandlingen av brystkreft som kan gi nytt håp for HER2-positive pasienter. Dette vil bedre pasientlikestillingen i Norden siden norske pasienter nå endelig får tilgang til en behandling som allerede har vært i bruk i Sverige og Finland.

Fikk kraftig kritikk

-Da Beslutningsforum i november i fjor sa nei til å innføre Enhertu ble vedtaket møtt av omfattende kritikk.

Styreleder i Brystkreftforeningen Ellen Harris Utne reagerte kraftig på at pasientene ikke kunne få behandling med Enhertu på offentlige sykehus. Hun advarte mot at dette kunne føre til et A og B-lag i norsk helsevesen. - Jeg blir så sint og fortvilet. Nå har vi enda høyere fart på vei inn i et todelt helsevesen. Enhertu er anbefalt av norske brystkreftleger, som anser dokumentasjonen som god nok for pasientgruppa det gjelder. I tilfeller som dette anbefaler norske kreftleger bruk av Enhertu, sa Utne til HealthTalk etter avslaget i Beslutningsforum.

Lederen i Stortingets Helse- og omsorgskomité, Tone Wilhelmsen Trøen (H) sa til HealthTalk den gang at hun ikke ville overprøve Beslutningsforums, men sa samtidig at evalueringen av Nye metoder viser at norske pasienter får tilgang til nye medisiner senere enn i andre land. - Det kan vi ikke akseptere i Norge, sa hun.

Privat behandling

HealthTalk dokumenterte at fem pasienter med HER2-positiv brystkreft ble behandlet med Enhertu på den private Kreftklinikken i Oslo. Tre av pasientene fikk dekket behandlingen gjennom helseforsikringen de har gjennom jobben, og to pasienter betalte for behandlingen selv. Alle pasientene var henvist til Kreftklinikken fra deres kreftleger i offentlige sykehus.

En av disse er Liv Ekeberg Moen. Behandling koster om lag 100 000 kroner per måned og betales gjennom helseforsikringen hun har gjennom jobben.

Jobbet for innføring

Beslutningsforum har hele veien ønsket at pasienter i Norge skal få denne behandlingen. Samtidig må de følge prioriteringskriteriene - og sørge for at innføringen ikke i for stor grad går utover andre pasientgrupper. Det følger ikke med ekstra penger ved innføring av nye legemidler.

– Det er mange som har gjort en solid jobb for å få til denne avtalen - både i Sykehusinnkjøp og Statens legemiddelverk, men også klinikere i sykehusene og sekretariatet for Nye metoder. Det har vært en krevende prosess og forhandling, men nå har vi funnet en løsning som sikrer tilgang, sier Bryne.

Norge er første land i Skandinavia som innfører Enhertu til denne indikasjonen. Behandlingen blir tilgjengelig for pasienter fra 15. november 2022.

Powered by Labrador CMS