Jeg synes saken er på overtid, men dialogen med Nye metoder har vært konstruktiv og god hele veien der vi i fellesskap har søkt å finne løsninger som gjør at pasientene kan få et behandlingstilbud, sier administerende direktør i Biogen Norge, Morten Lofthus Tangnes

Utsetter SMA-vedtak: – Veldig overraskende og utrolig leit for pasientene

– Dette var veldig overraskende for oss og ikke minst utrolig leit for pasientene som nok en gang må vente på en utsettelse av avgjørelsen og behandling av sin SMA. Slik reagerer administrerende direktør i Biogen Norge, Morten Lofthus Tangnes på at Beslutningsforum utsetter vedtaket om å innføre Spinraza til voksne med SMA.

Publisert Sist oppdatert

I går skrev HealthTalk at Beslutningsforum likevel ikke vil avgjøre om voksne pasienter med den alvorlige muskelsykdommen spinal muskelatrofi (SMA) kan får behandling med Spinraza (nusinersen) på sitt møte mandag 13. mars.

Klade føtter

Systemet for Nye metoder har arbeidet med vurdere en innføring av Spinraza til voksne med SMA i snart tre år. Alt lå klart for at Beslutningsforum på mandagens møte kunne gjøre sitt vedtak: Legemiddelverket har utført sin metodevurdering og Sykehusinnkjøp har fremforhandlet en pris med Biogen. På hjemmesiden til Nye metoder var det til og med varslet at saken nå skulle behandles.

Men Beslutningsforum har åpenbart fått kalde føtter og opplyser at saken nå er sendt til vurdering hos de regionale fagdirektørene, som igjen vil ha dialog med de medisinske fagmiljøene på sykehusene.

Bjørn Egil Vikse er fagdirektør i Helse Vest RHF og medlem av Bestillerforum

– Vi jobber med å gjøre klar saken for beslutning så raskt som mulig, men det er ikke mulig å gi et presist tidsestimat for dette akkurat nå, sier Bjørn Egil Vikse, fagdirektør i Helse Vest RHF og medlem av Bestillerforum. Vikse begrunner utsettelsen med at de må må følge prioriteringskriteriene - alvorlighet, nytte og ressursbruk - og sørge for at innføringen ikke i for stor grad går utover andre pasientgrupper.

Norge henger etter

Biogen-sjefen forteller at 33 land nå tilbyr Spinraza til SMA-pasienter i alle aldersgrupper og at det så langt er behandlet mer enn 13 000 pasienter på verdensbasis siden 2018. Behandlingen er sykdomsstabiliserende og en del av de voksne pasientene oppnår reell funksjonsbedring.

Nå håper Tangnes at saken vil komme opp til vedtak så raskt som mulig. Neste møte i Beslutningsforum er 24. april, men Beslutningsforum kan også innkalle til et ekstraordinært møte før det hvis de ser behov for det, slik de gjorde da de innførte brystkreftmedisinen Enhertu på et hastemøte i oktober i fjor.

På overtid

– Nye metoder har vurdert å innføre Spinraza til voksne i tre år nå. Jeg synes saken er på overtid, men dialogen med Nye metoder har vært konstruktiv og god hele veien der vi i fellesskap har søkt å finne løsninger som gjør at pasientene kan få et behandlingstilbud, sier Tangnes.

I februar 2018 innførte Beslutningsforum Spinraza (nusinersen) for behandling av SMA som i praksis er tilfredsstilt hos de fleste barn med nydiagnostisert SMA. Men beslutningen om å innføre behandlingen til voksen lar vente på seg.

Prisforhandlingene er ferdige for en stund siden og etter det HealthTalk har grunn til å tro er prisen innrettet etter hvor godt behandlingen fungerer over tid - en såkalt resultatbasert pris. Konkret betyr det at sykehusene og Biogen vil dele den finansielle risikoen basert på resultatet av behandlingen - det vil si oppnådd helsegevinst. Hva som defineres som oppnådd helsegevinst vil avgjøres av avtalen. Forhold som behandlingsrespons og varighet av respons vil typisk være resultater man kommer til å vektlegge i en slik avtale.

Powered by Labrador CMS