UTSETTER: – Vi jobber med å gjøre klar saken for beslutning så raskt som mulig, men det er ikke mulig å gi et presist tidsestimat for dette akkurat nå, sier Bjørn Egil Vikse, fagdirektør i Helse Vest RHF og medlem av Bestillerforum.

Beslutningsforum utsetter Spinraza-vedtak for voksne

Beslutningsforum vil på mandagens møte likevel ikke vil avgjøre om voksne pasienter med spinal muskelatrofi (SMA) kan får behandling med Spinraza.

Publisert

I 2018 vedtok Beslutningsforum at behandling med Spinraza kan startes hos barn opp til 18 år med SMA type 1-3a der det er dokumentert symptomdebut før 3 års alder. Daværende leder i Beslutningsforum Lars Vorland uttalte den gang at Spinraza har vært den vanskeligste saken Beslutningsforum for nye metoder noen sinne har behandlet på grunn av legemidlets høye pris høye pris per dose som han oppga til å være i underkant av 1 million kroner per dose.

Spinal muskelatrofi er en alvorlig, sjelden og fremadskridende muskelsykdom. Siden 2020 har Systemet for nye metoder vurdert om også voksne skal få tilbud om behandling med Spinraza.

“Behandlingsmålet hos voksne vil være å stabilisere sykdommen og motvirke funksjonstap, dette er behandlingsmål som er klinisk verdifulle hos voksne pasienter”, skriver Legemiddelverket i et notat til Bestillerforum i mars 2021.

I februar 2018 innførte Beslutningsforum Spinraza for behandling av SMA som i praksis er tilfredsstilt hos de fleste barn med nydiagnostisert SMA. Men nå utsetter Beslutningsforum vedtaket som kunne gitt voksne behandling med legemidlet.

Trenger mer tid

Aktørene i Nye metoder-systemet jobber for å få nusinersen (Spinraza), som er et legemiddel til behandling av voksne pasienter, opp i Beslutningsforum så raskt det lar seg gjøre, skriver Nye metoder i en melding.

Det var forventet at saken skulle bli klar til møtet mandag 13. mars, men den trenger noe mer tid for å bli klar til beslutning. Nå er den til vurdering hos de regionale fagdirektørene, som igjen har kontakt med fagmiljøene i sykehusene.

– Vi jobber med å gjøre klar saken for beslutning så raskt som mulig, men det er ikke mulig å gi et presist tidsestimat for dette akkurat nå, sier Bjørn Egil Vikse, fagdirektør i Helse Vest RHF og medlem av Bestillerforum.

Prisforhandlingene er ferdige

Det skal ha vært god og konstruktiv dialog med Biogen om legemiddelet, og prisforhandlingene for å kunne sende den videre til behandling i Beslutningsforum er ferdige.

– Vi vet at det er mange pasienter som har ventet lenge på denne behandlingen. Vi skulle ønske at vi hadde kommet i mål tidligere. Aktørene i Nye metoder-systemet har jobbet for å få denne behandlingen opp så raskt det lar seg gjøre. Samtidig må vi følge prioriteringskriteriene og sørge for at innføringen ikke i for stor grad går utover andre pasientgrupper, sier Vikse.

Neste møte i Beslutningsforum er 24. april. Beslutningsforum kan også innkalle til et ekstraordinært møte før det hvis de ser behov for det, forteller han.

Powered by Labrador CMS