ELCC 2023:

Nok en negativ fase 3-studie på ELCC - men amerikansk onkolog ser spennende tegn i subgrupper av pasientene

ELCC: Den amerikanske onkologen Joel Neal måtte også presentere negativt topplinje-resultat fra fase 3-studien CONTACT-01, med kombinasjonen av atezolizumab og cabozantinib mot ikke-småcellet lungekreft. Men han tar allikevel interessante funn om subgrupper av pasienter med seg videre.

Publisert Sist oppdatert

ELCC, KØBENHAVN (HealthTalk): – I dag presenterte vi de endelige dataene på totaloverlevelse fra CONTACT-01-studien, som skulle evaluere forskjellen mellom atezolizumab (Tecentriq), et anti-PD-L1-legemiddel, pluss VEGF-TKI-hemmeren cabozantinib versus docetaxel, forklarte Dr Joel Neal, førsteforfatter av studien, etter hans presentasjon på torsdagens «Proffered Paper Session 2» på lungekreftkonferansen ELCC i København.

Nådde ikke målet

Pasientene som deltok i studien hadde hatt sykdomsprogresjon etter behandling med både immunterapi og tidligere platinumbasert kjemoterapi.

– Så ulikt mange førstelinje immunterapi-studier, spurte vi oss selv i denne studien: Hva gjør vi i nestelinje-settingen, i andrelinje og noen ganger tredjelinje, for pasienter som har gått gjennom alle de FDA-godkjente terapiene og andre godkjente terapier i andre land?

Topplinjeresultatet fra studien var negativt, da studien ikke møtte sitt primærendepunkt for totaloverlevelse (OS). Median totaloverlevelse var omtrent 10,5 måned i begge grupper.

– Totaloverlevelseskurven så veldig lik ut i begge grupper. Det var små forskjeller på progresjonsfri overlevelse, men ikke noe som var klinisk meningsfullt, kun en halv måned cirka. Det var også lav responsrate, med kun 12-13 prosent i begge studiearmene.

Dypdykk i subgruppene

– Hvilke tanker gjør du deg om at studien ikke møtte sitt primærendemål?

– Når en studie ikke møter sitt primærendemål for totaloverlevelse, så må vi se på subgruppene. Vi lager balansediagram (forest plots red.anm), og vi ser på om det var visse subgrupper som vi kunne finne fordeler for. Og vi så at det var mindre fordeler for kvinner, sammenlignet med det vi så hos menn. Generelt så vi også mer fordeler i pasienter med squamous ikke-småcellet lungekreft som var inkludert i studien. Omtrent en tredel av pasientene hadde squamous ikke-småcellet lungekreft. Vi så også mer fordeler hos pasienter med nåværende eller tidligere røyehistorikk, sa Neal.

Den amerikanske onkologen mener dette kan tyde på at denne typen VEGF-TKI-hemmere, legemidler som hemmer vaskulær endotelial vektsfaktor (VEGF), anti-angiogeniske legemidler, kan ha en fotrinnsvis effekt.

– Jeg syntes det var veldig interessant at en lignende trend ble sett i LUNG MAP-studien S1800A, som ble presentert av Karen L. Reckamp på ASCO i fjor, som nå har blitt publisert og som har ledet til en fase 3-studie. Så jeg tror at tillegget av anti-angiogeniske terapi for pasienter som ikke har fått det i førstelinjesettingen, i squamous-subgruppen, det er noe interessant som skjer der.

Spent på fremtidige studier

– Hvordan vil du bruke funnene fra denne studien i ditt videre arbeid?

– Vi prøver fortsatt å finne en rolle for disse småmolekyl-pillene, disse VEGF-TKI-hemmerne, i ikke-småcellet lungekreft. Kombinasjonen av cabozantinib og atezolizumab brukes mot nyrecellekreft, og har potensial også innen andre typer kreft.

Neal tror det spennende fremover vil være om vi ser trender fra andre VEGF-TKI-hemmere.

– Det er to andre viktige studier vi venter på nå som vi venter på «readout» på. SAPPHIRE-studien, som ser på sitravatinib (utprøvende behandling red.anm) og nivolumab (Opdivo), samt LEAP-8-studien, som evaluerer lenvatinib (Lenvima) og pembroluzimab (Keytruda). Dette er lignende legemidler og lignende studiedesign. Så om noen av de studiene er positive, så kan det potensielt lede til en ny legemiddelgodkjenning. Hvis ikke har vi ennå ikke klart å få til denne typen småmolekyler i ikke-småcellet lungekreft ennå, avslutter Neal.

Se videointervjuet med Joel Neal øverst i denne saken.

Powered by Labrador CMS