ELCC 2023:

Møtte ikke målet i fase 3-studie på småcellet lungekreft: – Topotecan er tøffere å slå enn vi trodde

Den amerikanske onkologen Charles M. Rudin måtte vise til negativt resultat fra del to av Resilient, en åpen fase 3-studie som evaluerte liposomal irinotecan (Onivyde) versus kjemoterapien topotecan, i voksne med relapsert småcellet lungekreft.

Publisert

Småcellet lungekreft står bare for omtrent 10-15 prosent av lungekrefttilfellene globalt, og de fleste studiene som ble presentert på ELCC-kongressen omhandler ikke-småcellet lungekreft, som står for 80-85 prosent av tilfellene.

Derfor var mange spente på dataene fra fase 3-studien Resilient, som den amerikanske onkologen Charles M. Rudin fra Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York presenterte under torsdagens «Proffered Paper Session 2».

Få andrelinje-muligheter

De fleste pasienter med småcellet lungekreft får tilbakefall innen ett år etter førstelinje platinum-terapi, og andrelinje-mulighetene er begrenset. I studien som Rudin presenterte på ELCC, ble kvalifiserte pasienter med histologisk eller cytologisk bekreftet småcellet lungekreft, og radiologisk bekreftet sykdomsprogresjon til tross for førstelinje platinumbasert kjemoterapi, randomisert til å enten få intravenøs liposomal irinotecan (70mg/m2, annehver uke over en seks ukers syklus) eller topotecan (1,5mg/m2 daglig i fem dager, hver tredje uke i en seks ukers syklus). 461 pasienter deltok i studien.

Onkolog og førsteforfatter Charles M. Rudin presenterte resultater og data fra del to av Resilience-studien på småcellet lungekreft, som ikke møtte primærendemålet for totaloverlevelse (OS),

– Inn i rekken av negative studier

Primærendepunktet for totaloverlevelse (OS) ble ikke møtt. Men Rudin og medforfattere understreker i studieabstraktet at det ble observert en dobling i total responsrate (ORR). Sikkerhetsprofilen var konsistent med tidligere kjent sikkerhetsprofil, og ingen nye sikkerhetsbekymringer dukket opp.

– Jeg tror denne studien går inn i rekken av flere tidligere studier på småcellet lungekreft som har vært negative, altså at de ikke klarer å slå topotecan. Det viser seg å være et tøffere legemiddel å slå enn vi trodde, sa Rudin til HealthTalk etter sesjonen.

Han påpekte videre den høyere responsraten som ble observert, men understrekte at responsene ikke var varige.

– Det er klart at liposomal irinotecan som monoterapi ikke er overlegen topotecan, som er dagens standardbehandling. Det kan være grunnlag for å utvikle kombinasjonsterapi. Det har en noe bedre sikkerhetsprofil med tanke på toksisitet, og dette kan tyde på at man kan legge til et andre legemiddel i en kombinasjon for å bygge en mer varig respons.

Powered by Labrador CMS