– DUO-O-studien viser styrken ved samarbeid mellom akademia og indsutri når det kommer til å avansere nye behandlingskombinasjoner for pasienter med eggstokkreft, sier Philipp Harter, hovedutprøver for studien og direktør ved avdeling for gynekologi og gynekologisk onkologi ved Evangelische Kliniken Essen-Mitte i Tyskland.

Lynparza/Imfinzi-kombo forbedret progresjonsfri overlevelse i pasienter med eggstokkreft

Positive resultater fra fase 3-studien DUO-O viser at kombinasjonen av olaparib (lynparza), durvalumab (Imfinzi), kjemoterapi og bevacizumab forbedret progresjonsfri overlevelse hos pasienter med avansert eggstokkreft uten BCRA-mutasjoner i tumor.

Publisert Sist oppdatert

Den nevnte behandlingskombinasjonen demonstrerte statistisk signifikant og klinisk meningsfulle forbedringer i progresjonsfri overlevelse (PFS), sammenlignet med kjemoterapi pluss bevacizumab, skriver AstraZeneca i en pressemelding onsdag.

Styrken ved akademisk-industrielt samarbeid

Hovedutprøver for studien, Philipp Harter, er direktør ved avdeling for gynekologi og gynekologisk onkologi ved Evangelische Kliniken Essen-Mitte i Tyskland. Han sier i en uttalelse at DUO-O-studien viser styrken ved samarbeid mellom akademia og industri når det kommer til å avansere nye behandlingskombinasjoner for pasienter med eggstokkreft.

– Jeg er svært glad for de akademiske kooperative studiegruppene og pasienter omkring i verden som har gjort denne studien mulig, og vi ser frem til å dele resultatene med det kliniske miljøet, sier han i en kommentar.

Durvalumab (Imfinzi) er et humant monoklonalt antistoff som binder seg til PD-L1-proteinet, altså en såkalt PD-L1-hemmer. Det er godkjent for behandling av ikke-opererbar, ikke-småcellet lungekreft i stadium 3, og i flere land som behandling av småcellet lungekreft, samt flere andre indikasjoner utenfor lungene.

Olaparib (Lynparza) er en førsteklasse PARP-hemmer som er godkjent i en rekke land på tvers av flere ulike tumortyper: eggstokkreft, metastatisk brystkreft, pankreaskreft, prostatakreft. Legemidlet utvikles av AstraZeneca og MSD.

Venter på data på totaloverlevelse

DUO-O er en randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert, multisenter fase 3-studie som inkluderte over 1200 pasienter på tvers av alle studiearmene, ved 179 studiesteder. Deltakerne i studien var nydiagnostiserte pasienter med avansert høygradig epitelial eggstokkreft uten BCRA-mutasjon i svulst. Pasientene ble behandlet med Imfinzi i kombinasjon med kjemoterapi og bevavizumab etterfulgt av Imfinzi, Lynparza og bevacizumab som vedlikeholdsterapi.

I en ytterligere behandlingsarm ble det demonstrert at Imfinzi, kjemoterapi og bevacizumab viste en numerisk forbedring i PFS versus kontrollarmen, men på tidspunkt for interimanalysen var ikke disse tallene statistisk signifikante. Totaloverlevelse (OS) eller andre sekundære endepunkt var ikke modne ved den planlagte interimanalysen, og vil formelt vurderes i en kommende analyse, skriver selskapet.

Susan Galbraith, direktør for onkologisk forskning og utvikling i AstraZeneca, sier i en uttalelse at det til tross for signifikante fremskritt for pasienter med avansert eggstokkreft fortsatt eksisterer umøtte behov.

– Disse dataene fra DUO-O-studien gir oss lovende bevis på at Lynparza-Imfinzi-kombinasjonen i pasienter uten tumor BRCA-mutasjon, og styrker vår pågående forpliktelse for å finne nye behandlingstilnærminger for disse pasientene. Det vil bli viktig å forstå de viktige sekundære endepunktene, i tillegg til data for relevante subgrupper, sier Galbraith i en kommentar fra selskapet.

Powered by Labrador CMS