ASCO 2023:

STOR ÆRE: Torgrim Tandstad gikk for andre året på rad på talerstolen for å presentere nye data på testikkelkreft - et område han og kollegaer i Norge og Sverige er langt fremme på i internasjonal sammenheng. Her avbildet under søndagens presentasjon.

Testikkelkreft:Torgrim Tandstad fra St. Olavs hospital holdt muntlig innlegg på ASCO

For andre året på rad har overlege og uro-onkolog Torgrim Tandstad hatt æren av å holde muntlig innlegg på verdens største kreftkongress ASCO i Chicago. – Veldig få andre grupper i verden som kan samle så store datamaterialer på testikkelkreft, sier han.

Publisert Sist oppdatert

ASCO, CHICAGO (HealthTalk): Søndag fikk Tandstad, som til daglig er overlege og forsker ved Kreftavdelingen på St Olavs hospital i Trondheim og førsteamanuensis ved NTNU, nok en gang holde muntlig foredrag om sin seneste forskning på ASCO.

Vil redusere omfattende cellegift-behandling

I år presenterer kreftlegen data fra en ny studie på testikkelkreftpasienter.

– Overlevelsen på testikkelkreft er stort sett veldig bra, men de pasientene som får spredning behandles med omfattende cellegiftbehandlinger. Stort sett går dette fint, men i løpet av 20-30 år øker risikoen sterkt for seneffekter av behandlingene. Blant annet øker risikoen for å få annen kreftsykdom, forklarer Tandstad.

I studien som presenteres på årets ASCO-kongress har en gruppe pasienter som tidligere har blitt behandlet med cellegift, og som har fått spredning til lymfegrupper i magen, fått operasjon i stedet for cellegift.

– På den måten unngår man at veldig mange får den typen cellegift som gir økt risiko for seneffekter. Det vi ser gjennom studien er at de fleste klarer seg uten cellegift, og andre klarer seg med kun én type forebyggende cellegift med lite seneffekter.

Ville bekrefte norsk standardbehandling

Denne tilnærmingen har vært en del av standardbehandlingen av det som på fagspråket kalles tidlig metastatisk seminom siden årsskiftet 2020/2021, ifølge Tandstad. Dette er én av hovedtypene av testikkelkreft.

– I studien har vi slått sammen vårt tallmateriale fra Norge og Sverige med tallmateriale fra en gruppe i Tyskland. Vi har dermed 94 pasienter til sammen - 58 fra Norge og Sverige og 36 fra Tyskland.

Av de 96 pasientene fikk ni pasienter tilbakefall.

– De har da fått den standard cellegiften som alle disse pasientene har fått tidligere. Studien viser da at vi sparer 90 prosent av pasientene for den omfattende cellegiftbehandlingen som alle fikk tidligere, sier Tandstad.

– Resultatet er mer valid

– Var det forventet å få disse resultatene?

– Ja, og det var også bakgrunnen for studien, ellers ville vi ikke startet opp studien. Dette er jo per definisjon heller ikke en tradisjonell klinisk studie, da dette allerede har vært innført som standardbehandling. Det har gitt oss en mulighet for å se hvordan det går med pasientene «in real life». Sånn sett kan man si at resultatet er mer valid enn i en vanlig klinisk studie, der man har strenge inklusjonskriterier og der det er veldig selektivt. Våre resultater er nok mer likt det man kan forvente i reell klinisk praksis, sier onkologen, som omtaler studien som en «prospektiv, populasjonsbasert pasientserie».

Tandstad påpeker at behandlingen ble standard i 2020/2021, og at man derfor foreløpig har relativt kort oppfølgingstid.

– Dette blir viktig å følge opp over tid, for å se hvordan dette holder seg over lengre tid. Det vil være avgjørende for å dette kan bli standardbehandling i resten av verden.

Potensial for å endre internasjonal standard

Tandstad forteller at han også sitter i styret i European Association of Urology (EAU), der han er med på å utforme de europeiske retningslinjene for behandling av testikkelkreft.

– Foreløpig har vi anbefalt at pasienter som har denne typen testikkelkreft får primæroperasjon som en del av en studie eller et populasjonsbasert behandlingsprogram. Vi kom med den oppdateringen tidligere i vår, og vi vil komme med en ny oppdatering i november. Da kan det godt være at vi synes datagrunnlaget, basert på våre og andres studier, er godt nok til å endre den internasjonale standarden.

Han er likevel klar på at man med operasjon som standardbehandling er avhengig av kompetanse.

– Cellegift er en grei og standardisert behandling som kan gjøres mange ulike steder. En operasjon av testikkelkreft er avhengig av riktig kompetanse. De siste 10-15 årene har vi jobbet med at slike operasjoner kun skal gjøres av sentre med lang nok erfaring med å operere mange nok slike pasienter.

– Dette er andre året på rad du får holde muntlig presentasjon av din forskning på ASCO. Hva er det som gjør at dere får denne oppmerksomheten?

– Vi er en norsk-svensk testikkelkreftgruppe som gjør store studier på testikkelkreft. Det er sjelden at man får gjort populasjonsbaserte studier på en så sjelden krefttype. Det er derfor veldig få andre grupper i verden som kan samle så store datamaterialer som vi gjør. Dette klarer vi på grunn av den samordnede behandlingen av testikkelkreft i Norge og Sverige, som gjør at vi raskt får et stort antall pasienter. Vi har også den beste overlevelsen i verden. Våre data blir derfor veldig interessante, sier Tandstad.

Powered by Labrador CMS