ASCO 2023:

– 16 prosent av pasientene som fikk eksperimentell behandling har fått langvarig, komplett respons. Det skjer aldri ved kjemoterapi, sier overlege Anne Hansen Ree om studiedataene hun presenterte på årets ASCO. Her avbildet foran posteren hun presenterte.
– 16 prosent av pasientene som fikk eksperimentell behandling har fått langvarig, komplett respons. Det skjer aldri ved kjemoterapi, sier overlege Anne Hansen Ree om studiedataene hun presenterte på årets ASCO. Her avbildet foran posteren hun presenterte.

Kreftlege Anne Hansen Ree fra Ahus presenterte ny forskning på kolorektalkreft på ASCO

I år presenterte overlegen og professoren data fra en studie som evaluerte oxaliplatin-basert kjemoterapi og immunterapien nivolumab (Opdivo) som førstelinjebehandling av pasienter med en undergruppe av kolorektalkreft.

Publisert Sist oppdatert

– Immunterapi har vist seg å revolusjonere behandlingen av metastatisk kolorektalcancer som er mikrosatelitt-instabil. Pasientene får langvarige og komplette responser. Men det er bare fem prosent av pasientene som har akkurat denne diagnosen. 95 prosent er mikrosatelitt-stabile, forteller Anne Hansen Ree, overlege ved Akershus universitetssykehus (Ahus) og professor ved Universitetet i Oslo.

– Bygget stein på stein

Ifølge tarmkreftlegen er tusenkronerspørsmålet om det går an å gjøre de mikrosatelitt-stabile svulstene immunogene.

– Vi har bygget stein på stein med mange forskerinitierte studier gjennom 20 år, og vi vet at kortvarig oxaliplatin-basert kjemoterapi kan gjøre det hos en andel av pasientene.

METIMMOX-studien er en randomisert fase 2-studie for førstelinjebehandling av metastatisk, mikrosatelitt-stabil kolorektalkreft. Pasientene ble randomisert til å motta enten standard kjemoterapi som var oxaliplatin-inneholdig (FLOX), mens resten av pasientene fikk eksperimentell behandling.

– De fikk først to kurer med FLOX, og så krysset vi fingrene for at det kunne utløse anti-tumor-immunitet, som vi så forsterket ved immunterapi, som var PD-1-hemmeren nivolumab. Så gjentok vi denne sekvensen.

Ikke forskjell i median PFS

På årets ASCO-kongress presenterer Ree og studiegruppen alle utfalls- og toksisitetsdata.

– Det vi ser, er at for hele pasientgruppen så er det ikke noen forskjell i median progresjonsfri overlevelse, som var det primære endepunktet i studien, mellom kontrollgruppen og den eksperimentelle gruppen.

Men ifølge Ree er det «som alltid» en undergruppe som gjør det veldig mye bedre med immunterapi.

– 16 prosent av pasientene som fikk eksperimentell behandling har fått langvarig, komplett respons. Det skjer aldri ved kjemoterapi. Og så har vi begynt å gå inn i hva som kjennetegner de som får langvarig og komplett respons.

Det er veldig interessant, ifølge overlegen: Det virker å være eldre kvinner fra omtrent 60-årsalder og oppover, og som har eller har hatt primærsvulsten i høyre del av tarmen. Men det aller mest spennende, ifølge overlegen, er at alle disse pasientene i tillegg har noe som heter intermediær tumor-mutasjonsbør (TMB).

– Mikrosatelitt-instabile svulster har veldig mange mutasjoner, som gjør at immunsystemet gjenkjenner dem. De har ofte en TMB på 50-60. De aller fleste mikrosatelitt-stabile svulster har TMB på 5, altså veldig få mutasjoner, så immunsystemet gjenkjenner dem ikke.

Spekulerer i behov for kjemoterapi-dytt

Komplett respons-gruppen ser ifølge Ree ut til å ha en intermediær verdi på rundt 10, og nå spekuleres det i om det er disse svulstene som kanskje trenger en liten «dytt» av oxaliplatin-basert kjemoterapi først, for så å bli gjenkjennbar av immunsystemet.

– Vi presenterer også toksisitetsdata. Den er lik for kontrollarm og eksperimentell arm. Det var høyere tolerabilitet i den eksperimentelle armen. Vi hadde pasienter i studien som var 80 år gamle, som er ganske imponerende. Noen av pasientene hadde kjente immunterapi-medierte bivirkninger.

– Hva er den praktiske betydningen av disse studieresultatene?

– Vi må først repetere disse funnene i nye studier. Vi startet opp METIMMOX-2-studien i fjor høst, og den skal etter hvert gå på alle de seks norske universitetssykehusene. Det er fint, for da kan pasienter fra hele landet inkluderes i studien. Det er flott når man tror man har en undergruppe som kan ha effekt av denne behandlingen, sier onkologen, og legger til:

– Et annet tiltak er at for å finne TMB, så må man gjøre nestegenerasjons sekvensering, og dette mener jeg er den riktige måten å bruke presisjonsonkologi på, altså så tidlig som mulig i behandlingsforløpet når det virkelig har noe å si for behandlingsutfallet til pasienten, avslutter Ree.

Powered by Labrador CMS