Voksenvaksinasjon: Legemiddelindustri og apotek er samstemte om hastebehov

Representanter fra legemiddelindustri og apotek er soleklare på at de både ønsker og forventer en snarlig innføring av et offentlig voksenvaksinasjonsprogram i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Se alle kommentarene fra Skymoen, Aabakken og Andresen i videoene i saken.

BRØD & SIRKUS, OSLO (HealthTalk): Onsdag denne uken publiserte Oslo Economics en ny rapport som skal sette fokus på samfunns- og helsekostnadene knyttet til fire utvalgte sykdommer som det kan vaksineres mot: Influensa, RS-virusinfeksjoner, helvetesild og pneumokokk. 

Ifølge rapporten koster disse sykdommene helsevesenet alene over 1,1 milliarder kroner årlig, og samfunnet som en helhet betydelig flere milliarder kroner. Samtidig pekes det på at økt vaksinering mot sykdommene, for eksempel gjennom et offentlig finansiert voksevaskinasjonsprogram, vil kunne medføre betydelige innsparinger for staten Norge. 

Flere sentrale aktører i den private helsenæringskjeden uttalte til HealthTalk etter møtet at det nå er bred enighet om behovene for et slikt vaksinasjonsprogram. 

– Aktører i alle deler av helsetjenesten ønsker i enda større grad enn tidligere å ta i bruk vaksiner for å forebygge sykdom. Alle etterlyser nå at vi tar noen steg videre nå for å få «sjøsatt» et voksenvaksinasjonsprogram i Norge, som vi har jobbet for i mange år, sa Leif Rune Skymoen, administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI). 

– Hva må dere gjøre videre av nye grep for å øke oppmerksomheten, spesielt politisk, på akkurat dette feltet?

– Vi ser noen positive signaler, og det er klare anbefalinger fra helsemyndighetene om at vi skal innføre dette. Men det er snakk om politiske prioriteringer, og vi har vært veldig tydelige på dette, for eksempel nå i forbindelse med statsbudsjettet, at vi forventer at det kommer midler til et voksenvaksinasjonsprogram. Om vi ikke får det på plass til 2024, så er det i alle fall noe vi må få på plass til 2025, sier Skymoen. 

– Hva tenker du om de konkrete dataene fra rapporten om de økte samfunnskostnadene rundt de fire utpekte sykdommene som det kan vaksineres mot?

– Det er spennende å se. Det er klart at det er en del usikkerhet knyttet til disse tallene, men vi ser potensial for en besparelse kun i helsevesenet på over en milliard kroner. Det er også enda større besparelser hvis man ser på samfunnseffektene. Det er klart at det er en debatt som ikke bare gjelder vaksiner, men legemidler generelt. Vi må i større grad ta inn besparelser ved å investere på en plass i helsebudsjettet, men som man får tilbake i mye større besparelser for samfunnet.

Hanne Andresen, fagdirektør i Apotekforeningen, mener man allerede har ventet for lenge på et voksevaksinasjonsprogram.

– Dette har det blitt jobbet aktivt med siden 2018, og også før det. Nå er det på tide at vi får finansiering så vi kommer videre og får økt vaksinasjonsdekningen i befolkningen. 

– Hvorfor er akkurat voksenvaksinasjon så viktig for dere i apotekene?

– Vi vet at Verdens helseorganisasjon (WHO) mener at det å vaksinere verden innbyggere. Det er et av de viktigste tiltakene vi kan gjøre for å forebygge sykdom, bedre helse og unngå unødvendig bruk av antibiotika. Dette er ikke et u-landsproblem, dette er noe alle land må ta tak i. 

Per Aabakken er daglig leder i Sanofi Norge, et av de sentrale legemiddelselskapene innen vaksiner i Norge og globalt. Han mener det er positive signaler rundt voksenvaksinasjonsprogram, men var klar på at det var synd at ingen av stortingsrepresentantene kunne komme på møtet for å motta rapporten fra Oslo Economics. 

– Men jeg er helt sikker på at de kommer til å få den, og få den presentert, slik at de også tar den inn i vurderingen av fremtidig implementering.

Se alle kommentarene fra Skymoen, Aabakken og Andresen i videoene i saken.

Powered by Labrador CMS