Nå er det for første gang publisert fase 3-data der en vaksine mot RS-viruset er testet ut på eldre. Resultatene baner vei for at vaksinekandidaten som nå er under vurdering i EUs legemiddelbyrå EMA kan bli tilgjengelig for voksne når neste forkjølelses- og influensasesong starter for fullt.

Ny vaksine beskytter eldre mot RS-virus

Eldre mennesker kan vaksineres for å forhindre alvorlig influensa og COVID-19. Men det er ikke tilgjengelig en vaksine som beskytter mot et tredje luftveisvirus - respiratorisk syncytialt virus (RSV).

Publisert Sist oppdatert

Men nå er det for første gang publisert fase 3-data der en RS-vaksine er testet ut på eldre. Resultatene baner vei for at vaksinekandidaten som nå er under vurdering i EUs legemiddelbyrå EMA kan bli tilgjengelig for voksne når neste forkjølelses- og influensasesong starter for fullt.

Legemiddelselskapet GSK har en RSV-vaksinkandidat med navnet RSVPreF3 OA som kan forhindre alvorlig sykdom hos eldre viser resultatene. Vaksinen retter seg mot virusets F-protein, som gjør at viruset kan feste seg til menneskeceller på en måte som ligner på COVIDs pigg- (spike) protein.

Høy beskyttelse

GSK testet sin vaksinekandidat på nesten 25 000 personer fra 17 land i alderen 60 år eller eldre, hvor halvparten fikk én dose vaksine og den andre halvparten fikk placebo. Vaksinen viste seg like effektiv mot begge typer RSV - A og B - ifølge studien.

RSV-infeksjon

  • Respiratorisk syncytialt virus, RSV, ble oppdaget på midten av 1950-tallet. Viruset forårsaker først og fremst infeksjoner i luftveiene og i lungene.
  • RSV er den vanligste årsaken til nedre luftveisinfeksjon hos små barn. I økende grad har man oppdaget at RSV også er årsak til alvorlige tilfeller av nedre luftveisinfeksjon hos eldre voksne.

Vaksinen gir 83 % beskyttelse mot infeksjoner i nedre luftveier totalt sett og 94 % beskyttelse mot alvorlig RSV i nedre luftveier. Effekt hos studiedeltakere med underliggende sykdom var 95 %, mens effekt observert hos voksne i alderen 70-79 år var 94%.

GSKs vaksine forårsaket noen bivirkninger hos omtrent en tredjedel av pasientene. Tretthet, hodepine og muskelsmerter var de vanligste, men disse var forbigående.

Nedre luftveisinfeksjon

RSV er ofte sett på som et barnevirus og er den vanligste årsaken til nedre luftveisinfeksjon hos små barn. Blant barn over 2 år og friske voksne forårsaker RS-virus vanligvis en mild forkjølelse eller noen ganger bronkitt, men blant eldre over 65 år kan infeksjonen føre til alvorlige tilfeller av nedre luftveisinfeksjon.

RSV-infeksjon, influensa og covid-19 er de mest dominerende årsakene til luftveisinfeksjoner i 2022-23 sesongen men der RSV-viruset foreløpig ikke har en godkjent vaksine eller spesifikk behandling tilgjengelig for eldre voksne, og FHI følger utviklingen fra uke til uke.

Flest sykehusinnleggelser grunnet RSV ser man hos små barn under 2 år, men den siste ukesrapporten fra FHI viser at antall innleggelser har økt noe blant de eldste. Samlet var det 198 nye innleggelser og 65 av disse (33 %) var personer over 65 år.

Svekket immunforsvar og andre sykdommer

Eldre er mer sårbare for infeksjoner av to grunner – både fordi immunforsvaret blir svakere med alderen, og fordi mange eldre også har andre sykdommer som lungesykdom, hjerte/kar-sykdom, diabetes, og det øker risikoen for alvorlig sykdomsforløp. Samtidig kan det være utfordrende å utvikle vaksiner med god effekt, da vaksiners virkning skjer gjennom å aktivere immunforsvaret, forklarer medisinsk direktør i GSK, Eirik Quamme Bergan.

Eirik Quamme Bergan, medisinsk direktør i GSK Norge

– Både GSKs vaksine mot helvetesild, og den nye vaksinen mot RSV-infeksjon, er utviklet med tilsvarende teknologi. Med denne teknologien har vi vist at vi kan utvikle vaksiner som er effektive hos eldre. Det er nå viktig at det etableres gode systemer og infrastruktur som sikrer at disse innovasjonene når ut til de som trenger det, sier han.

Vaksinasjonsprogram for voksne

Norge har et velfungerende barnevaksinasjonsprogram med høy oppslutning, som i dag sparer samfunnet for en stor sykdomsbyrde og behandlingskostnader. Men det finnes ikke et tilsvarende program for voksne. I 2018 anbefalte Folkehelseinstituttet at det etableres et voksenvaksinasjonsprogram, blant annet for å håndtere fremtidige pandemier. De faglige anbefalingene til FHI legger til grunn at et slik program bør inkludere influensavaksine, pneumokokkvaksine og boostervaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.

Vi blir stadig flere eldre i Norge og i 2033 vil vi for første gang ha flere mennesker mellom 60-69 år enn 20-29 år. Selv om eldre blir stadige friskere vil antallet eldre på sikt skape behov for flere helsetjenester. Helsepersonellkommisjonens ferske utredning beskriver tydelig at det blir færre ansatte per pasient i fremtiden.

Sykdomsbyrden

Sykdomsbyrden av RSV hos eldre voksne i Norge er ikke godt kartlagt. Men er undersøkelse ved sykehuset i Østfold i perioden 2015–2018 viste:

  • 14,6 % av sykehusinnleggelser på grunn av luftveisinfeksjoner hos voksne skyldtes RSV.
  • RSV-pasientene var i gjennomsnitt 72 år
  • Pasienter innlagt med RSV hadde oftere kols og hjertesvikt enn pasienter med influensa A.
  • Pasientene hadde mer alvorlig inflammasjon sammenlignet med pasienter med andre luftveisinfeksjoner.

Kilde: GSK

Line Storesund Rondan er leder for myndighetskontakt i GSK. Hun mener at et voksenvaksinasjonsprogram kan ha betydelige og positive ringvirkninger på folkehelsen.

– Vaksinasjon vil forebygge alvorlig sykdom hos eldre, og dermed redusere presset på en allerede presset helsetjeneste. Den demografiske trenden og mangel på personell i helse- og omsorgssektoren i tiden fremover tilsier at vaksiner til voksne bør være en prioritet, sier sier hun.

Folkehelsemeldingen

Regjeringen har varslet at vaksinasjonsprogram for voksne skal presenteres i forbindelse med den nye Folkehelsemeldingen som etter planen skal legges frem for Stortinget i mars. Storesund Rondan har forventninger til at regjeringen her vil foreslå at det innføres et vaksinasjonsprogram.

– Gjennom pandemien er det etablert en økt forståelse for betydningen av vaksiner i befolkningen. Vi håper at regjeringen ser at vi nå har en gylden mulighet til å bruk lærdommen fra pandemien og erfaringene vi har med både korona- og barnevaksinasjonsprogrammet til å etablere et vaksinasjonsprogram også for voksne – og at det må skje nå, uten ytterligere utredninger, sier Line Storesund Rondan.

Powered by Labrador CMS