JOBBER MOT 2027: – Utviklingsarbeidet foregår i tett samarbeide med partnere, myndigheter og våre egne forskere. Vi har god fremdrift og har ambisjoner om å gå i markedet med HRO350 i henhold til tidsplanen vi har kommunisert, sier Christer Valderhaug, administrerende direktør i Arctic Bioscience.

Arctic Biosciences har startet den største norske kliniske studien noensinne

Det norske Ørsta-baserte legemiddelselskapet har startet opp en klinisk fase 2b-studie med sin legemiddelkandidat HRO350 mot psoriasis. Selskapet mener det er potensiale for å ha produktet på markedet i 2027.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har jobbet målrettet for dette gjennom flere år og jeg er stolt over at vi nå er kommet enda et steg nærmere ambisjonen om å utvikle et legemiddel for pasienter med mild-til-moderat psoriasis, sier Christer Valderhaug, administrerende direktør i Arctic Bioscience, i en uttalelse fra selskapet.

Bruker silderogn i produksjonen

Legemiddelkandidaten HRO350 inneholder fettsyrer fra silderogn, og det forventes å redusere hudsymptomene ved psoriasis ved å påvirke inflammatoriske prosesser.

Selskapet skriver i en pressemelding at søknaden om gjennomføring av studien ble godkjent i Storbritannia i januar i år, og at den første pasienten da også ble inkludert i studien i Storbritannia.

Studien, som har fått navnet HeROPA, er en europeisk studie med som skal gjennomføres i fem land: Norge, Finland, Tyskland, Polen og Storbritannia. Studien vil inkludere 519 pasienter med mild til moderat psoriasis, og norske pasienter inkluderes nå også i studien. Dette er den største kliniske studien som noen gang har blitt gjennomført av et norsk biotekselskap, skriver Arctic Biosciences i pressemeldingen. Studien vil være placebo-kontrollert.

– Kompetansebygging i Norge

Hovedutprøver for studien er professor Ingeborg Bachmann, som til daglig jobber ved Dermatologisk institutt ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen. Smerud Medical Research International er hyret inn som forskningsorganisasjon for HeROPA-studien.

Arctic Bioscience forventer en inkluderingsperiode på seks måneder, med første datautlesning ytterligere seks måneder etter siste pasient er inkludert.

– HeROPA-studien er et resultat av kompetansebygging i Norge. Det har vært et langt løp siden vi først oppdaget potensialet i teknologien vår. Vi har allerede gjennomført en klinisk pilotstudie med lovende resultater, og ser frem mot å kunne analysere resultatene fra fase 2b-studien straks det foreligger, sier Valderhaug.

Powered by Labrador CMS