ASCO 2023:

FOR MYE PSA: – Jeg tror det tas for mye PSA, og jeg tror det er veldig vanskelig å informere pasienter om hva PSA egentlig er og betyr. Derfor tror jeg at finere referanseverdier er veldig nyttig, sier uro-onkolog Jan Oldenburg. Her viser han frem posteren sin under årets ASCO-kongress.

Onkolog Jan Oldenburg fra Ahus med ASCO-studie på PSA som test for prostatekreft

På årets ASCO-kongress presenterer uro-onkolog Jan Oldenburg data på bruken av PSA-testing for potensiell prostatakreft i menn i ulik alder. – Bør vurdere bruk av aldersjustere referanseverdier, sier kreftlegen.

Publisert Sist oppdatert

ASCO, CHICAGO (HealthTalk): – Jeg presenterer her hvor godt PSA (Prostate-Spesific Antigen) fungerer som opportunistisk screeningstest. Dette er ikke anbefalinger i Norge om å gjøre dette, men det gjøres likevel i utstrakt grad, forteller Jan Oldenburg, uro-onkolog og ekspert på prostatakreft.

Viser data fra større kohort

HealthTalk møter Oldenburg på postersesjonen «Genitourinary Cancer - Prostate, Testicular, and Penile» lørdag formiddag på ASCO-kongressen i Chicago. Han er en av de norske onkologene som har fått æren av å presentere forskningen sin fysisk på ASCO i år.

– Jeg har fått lov til å samle inn PSA-prøver, og vi har faktisk mer enn åtte millioner PSA-prøver. Når jeg sier vi, så er det Norwegian Prostate Cancer Consortium (NPCC).

Studien viser hvordan PSA er for menn som ikke har kreft og ikke har fått kreft de neste fem år, versus de som har fått prostatakreft mellom 2005 og 2020.

– Det er kjent at PSA øker med alderen, først og fremst på grunn av en benign prostata hyperplasi (BPH) (forstørret prostata red.anm.). Da stiger PSA, og vi kan viser at de over 70 år, fra 70-74 år, har relativt høy PSA, mens de som er under 50 har veldig lav PSA. Hvis PSA er for høy, er det høy risiko for å få prostatakreft, sier Oldenburg, som legger til:

– Dette er ikke helt nytt, men jeg tror ikke noen andre har vist det i en så stor kohort som dette.

Aldersjusterte referanseverdier

– Hvorfor er funnene i denne studien viktige?

– Det viktigste man bør ta med seg her er at man bør vurdere å bruke aldersjusterte referanseverdier. Man kan ikke si at PSA under fire er helt fint, for dersom du er under 50 år, så er PSA på 3,9 overhodet ikke bra. Men hvis du er 70 år eller eldre, så er PSA på 4 sannsynligvis greit.

Studien er gjort av kreftleger og fagpersoner fra Akershus universitetssykehus (Ahus), Fürst Laboratorium, det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO), Oslo universitetssykehus (OUS), Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York, Sählgrenska Akademi ved Universitetet i Gøteborg og avdeling for urologisk kirurgi ved Uconn Health i Farmington, USA.

– Vil forskningsresultatene få noen praktisk betydning fremover?

– De kan jo potensielt brukes til å lage finere aldersjusterte referanseverdier. Det er ganske viktig, ettersom PSA tas i utstrakt grad, ikke bare i Norge, men også andre vestlige land. Jeg tror det tas for mye PSA, og jeg tror det er veldig vanskelig å informere pasienter om hva PSA egentlig er og betyr. Da blir det skapt mye uro når du får beskjed om at du skal ta oppfølgingsprøver og MR. Derfor tror jeg at finere referanseverdier er veldig nyttig, sier Oldenburg.

Powered by Labrador CMS