– Levering i postkassen er tilstrekkelig for myndighetene når nordmenn skal motta pass og bankkort, men ikke for legemidler som selges i enhver kiosk, sier Elisabeth Haug, administrerende direktør i Farmasiet.

Nettapoteket Farmasiet saksøker staten

Farmasiet bryter loven når nettapoteket leverer reseptfrie legemidler i postkassene til kundene, mener Statens legemiddelverk. Konflikten handler om hvorvidt Farmasiet kan dokumentere rett mottaker.

Publisert Sist oppdatert

– Levering i postkassen er tilstrekkelig for myndighetene når nordmenn skal motta pass og bankkort, men ikke for legemidler som selges i enhver kiosk. Det foreligger ingen fakta som tilsier at det er et problem med tyverier fra postkassene, og i Sverige har dette vært praksis i en årrekke, sier Elisabeth Haug, administrerende direktør i Farmasiet.

I flere år har Farmasiet sendt reseptfrie legemidler til kundenes postkasse. Legemiddelverket mener imidlertid at nettapoteket bryter loven når postkassene er ulåst, fordi kunden ikke fremviser legitimasjon ved utlevering eller at Farmasiet ikke på en annen sikker måte kan sikre rett mottaker.

- Vi sikrer at leveringen skjer til rett mottaker. Det kan vi dokumentere gjennom historiske data siden vi har holdt på med dette i noen år. Vi har gode rutiner for å sikre rett mottaker, og kan dokumentere at legemidlet er levert der kunden har bedt om å få det levert, sier Haug i en pressemelding.

cDen store majoriteten av reseptfrie legemidler er omfattet av den såkalte LUA-ordningen. Det betyr at legemidlene kan selges i dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner. Typiske eksempler på slike legemidler er smertestillende medisiner, nesespray, fluortabletter, nikotintyggis og øyedråper. Flere av varene kan, basert på risikovurderinger, plasseres ut som selvvalg i dagligvarehandelen.

– Det er vanskelig å forstå hvorfor en annen risikovurdering skal ligge til grunn når det gjelder

levering av reseptfrie legemidler til postkasser. Som nevnt har vi data som viser at dette fungerer. Vi kan ikke finne oss i å bli forskjellsbehandlet på den måten, sier Haug.

Går til søksmål

Det var tilbake i desember 2021 at Legemiddelverket ba Farmasiet endre praksis. Farmasiet påklagde vedtaket i januar 2022, men vant ikke frem. Farmasiet fikk så frist til 23. februar på å fremlegge dokumentasjon på at praksisen har opphørt. Nå har Norges største nettapotek endret praksis, men stevner samtidig Apotekklagenemda for feil lovtolkning. Dette gir nettapoteket handlingsrom til å slåss uten å måtte bekymre seg for å miste konsesjonen til å drive apotek.

– Vi har levert reseptfrie legemidler i ulåste postkasser i mange år. Vi har alltid ment at det er

innenfor loven. Nå pauser vi tilbudet. Det får negative konsekvenser for Farmasiet, men mest synd er det for alle forbrukerne vi vet setter pris på dette tilbudet, og spesielt de som bor i distriktene, sier Haug.

Farmasiet er Norges største apotek på nett, og har lenge jobbet for at dagens lovverk i større grad skal tilpasses nye apotekformer og aktører. Kravene som stilles til aktører på nett er basert på lovverk som er over 20 år gammelt, og som ikke har blitt oppdatert etter hvert som netthandelen har vokst frem.

– Denne saken handler likevel ikke om at regelverket er utdatert, men at forvaltningen stikker hodet i sanden. Vi blir bedt om å slutte med en praksis vi kan dokumentere at er trygg og har lav risiko, og som ikke minst er innenfor lovverket, sier Haug.

Powered by Labrador CMS