DEBATT:

«Det økende volumet av legemidler brukt i Norge, og de økte kostnadene vi ser at Staten har på legemiddelområdet, gjør at vi i Farmaceutene nok en gang minner om at farmasøyter sitter på ekspertise som er unik», skriver Farmaceutene-leder Birgitte Lloyd.

«43 milliarder grunner til bedre legemiddelbruk i Norge»

«Det må jo være ønskelig at over 43 milliarder kroner brukes riktig i en tid med innstramminger og stort fokus på kutt og effektivisering i helse», skriver Birgitte Lloyd, leder i Farmaceutene, i dette debattinnlegget.

Publisert Sist oppdatert

Healthtalk skriver at fjorårets legemiddelsalg økte med nesten 9 milliarder kroner, og landet på ufattelige 43 milliarder kroner totalt. 

For å forstå hvor enormt mye helse-Norge bruker på denne posten, kan jeg fortelle at dette er omtrent det dobbelte av hva staten bruker på kultur og likestilling. Hvis vi i tillegg tar med at feilbruk av disse legemidlene i tillegg koster samfunnet 9 milliarder årlig, lander vi på en kostnad som tilsvarer det Justis- og beredskapsdepartementet har å rutte med i 2024: 52 milliarder kroner. Noe er betalt av forbrukerne selv, selvsagt, men i aller størst grad er dette betalt ut av det offentliges lomme.

Om artikkelforfatteren:

  • Birgitte Lloyd tok over som leder i Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene), fag- og profesjonsforeningen for farmasøyter i Norge, 1. september 2023. Hun overtok rollen etter Urd Andestad.
  • Hun har lang erfaring som apoteker/driftskonsesjonær, og har vært medlem i Farmaceutene i mer enn 25 år.

Som legemiddeleksperter har farmasøyter fokus på å sørge for at alle disse legemidlene brukes riktig. At rett legemiddel når frem til rett person, i riktig mengde og til riktig tid, både på institusjon og hjemme. 

Apotekfarmasøyter, kliniske farmasøyter, tjenestefarmasøyter, kommunefarmasøyter, produksjonsfarmasøyter, sykehusfarmasøyter, farmasøyter i undervisning og i embetsverk - alle jobber med samme mål: riktig legemiddelbruk. Kan produktet brukes sammen med andre legemidler? Er det bivirkninger? Kan det brukes av barn? Av eldre? Er det legemiddelmangel? Finnes det alternativ? Når kan jeg kjøre bil? 

Det økende volumet av legemidler brukt i Norge, og de økte kostnadene vi ser at Staten har på legemiddelområdet, gjør at vi i Farmaceutene nok en gang minner om at farmasøyter sitter på ekspertise som er unik. Det må jo være ønskelig at nesten 45 milliarder brukes riktig i en tid med innstramminger og stort fokus på kutt og effektivisering i helse?

Ansvarlige helsepolitikere tørre å ta grep som gjør at riktig kompetanse brukes på riktig sted, og erkjenne at legemiddelbruk vil kreve at farmasøytkompetanse er tilgjengelig. Det er nødvendig at det legges til rette for flere helse- og oppfølgingstjenester i apotek, og myndighetene må heve blikket og faktisk anerkjenne helsepersonellet som finnes der. 

Samtaler med apotekfarmasøyter er et lavterskel helsetilbud for alle, og det å sette oppfølging av noen av disse legemiddelmilliardene i system er både smart og ansvarlig. I tillegg må man gjøre noe mer enn snakke om oppgaveglidning og helseteam ute i kommunene. Nå må også kommunepolitikerne være på ballen, og sørge for å få legemiddelkompetanse inn i egne rekker. 

Kommuneøkonomien er under press, og når vi vet at det er enorme kostnader knyttet til feilbruk og overforbruk, mener vi at kommune-Norge i aller høyeste grad bør sørge for at også beboere på institusjoner og i hjemmesykepleie får den beste og tryggeste legemiddeloppfølgingen som er tilgjengelig i form av farmasøytkompetanse. Noen kommuner har allerede vært framme i skoa og tenkt legemiddelkvalitet, legemiddelsikkerhet OG ikke minst legemiddelberedskap, men Farmaceutene mener at alle innbyggere i Norge bør ha den samme tryggheten. Vi kan tenke oss 43 milliarder grunner til å mene akkurat det.

Powered by Labrador CMS