Kronisk nyresykdom:

FÅ BLIR DIAGNOSTISERT: Det står dårlig til med diagnostiseringen av kronisk nyresykdom, skal vi tro en ny Real World Evidence-studie som nylig ble presentert på den europeiske nyrekongressen i Milan.

Ny studie: Svært få blir diagnostisert med kronisk nyresykdom - stort behov for bedre screening

En ny multinasjonal studie som har innhentet data fra flere ulike land, viser at opptil 97 prosent av pasienter med nyresykdom i stadium 3 fortsatt er udiagnostiserte. Dataene viser et akutt behov for forbedret screening, mener forskerne.

Publisert Sist oppdatert

Den såkalte Real World Evidence (RWE)-studien, som er sponset av legemiddelselskapet AstraZeneca, ble presentert på den europeiske nyrekongressen European Renal Assocication (ERA) Congress i Milan, som ble gjennomført 15-18. juni i år.

Resultatene fra REVEAL-CDK-studien viser at prevalensen (antallet) personer med udiagnostisert kronisk nyresykdom i stadium 3 (moderat sykdom) var mellom 85 prosent og 97 prosent på tvers av studielandene Spania, Australia, Canada og Brasil.

Prevalensen av udiagnostisert kronisk nyresykdom i stadium 3 var også høy i pasienter med komorbiditeter, som har høy risiko for sykdomsprogresjon. Tallene var mellom 75 prosent og 92 prosent.

– Tegner et mørkt bilde

Ruud Dobber, direktør for BioPharmaceuticals Business Unit i AstraZeneca, sier i en kommentar at de nye RWE-dataene som ble presentert på ERA 2023, og som bygger på eksisterende forskning, tegner et mørkt bilde av kronisk nyresykdom som en global folkehelstrussel som må tas hånd om umiddelbart.

– REAVEAL-CDK-studien er den første som både viser den omfattende underdiagnostiseringen av kronisk nyresykdom, i tillegg til klare kliniske fordeler av å identifisere sykdommen tidlig, sier Dobber.

Ifølge AstraZeneca styrkes implikasjonene av disse dataene av andre nylig publiserte resultater fra REVEAL-CDK-studien. Disse viser fordelene ved å få en diagnose i stadium 3, da dette kan hjelpe med å signifikant bremse nedgangen i nyrefunksjon. Derfor er det internasjonalt et stort behov for tidligere screening av risikopopulasjoner.

Øker risiko for sykdomsprogresjon

Studien har også vist at ett års forsinkelse i diagnostiseringen av kronisk nyresykdom i stadium 3 resulterte i en økning i sykdomsprogresjon til stadium 4 eller stadium 5 med 40 prosent. I tillegg økte risikoen for behovet for nyretransplantasjon eller langsiktig dialysebehandling med 63 prosent. Dette er indikatorer på nyresvikt.

Flere analyser har også blitt gjort, som ikke akkurat viser mer positive tall. En separat pasientsentrert prognostisk simuleringsmodell for kronisk nyresykdom, der man har simulert data fra 2022 til 2032, viser at antallet pasienter med kronisk nyresykdom som får såkalt nyreerstattende behandling (dialyse eller nyretransplantasjon) vil kunne øke med 44 prosent innen 2032. Et resultat av denne utviklingen er at de assosiserte kostnadene ved nyreerstattende behandling er forventet å øke nærmere 70 prosent til 1,85 milliarder pund.

I tillegg til den signfikante kliniske byrden og de direkte kostnadene, er kronisk nyresykdom også assosiert med stort produktivitetetstap. I analysen IMPACT-CDK er det projisert at kronisk nyresykdom over en tiårsperiode vil resultere i 81,6 millioner tapte arbeidsdager i diagnostiserte pasienter, og 11,89 millioner tapte arbeidsdager fra pårørende til pasienter med kronisk nyresykdom.

Powered by Labrador CMS