SPENTE PÅ VEIKART: Hanne Mette Dyrlie Kristensen i The Life Science Cluster og Leif Rune Skymoen i Legemiddelindustrien (LMI).

Veikartet for helsenæringen kommer onsdag - dette vil bransjetoppene ha

Onsdag presenterer regjeringen sitt såkalte «veikart» for videre satsing på helsenæringen som viktig eksportnæring. Bransjetoppene håper på konkretisering av målene i helsenæringsmeldingen.

Publisert Sist oppdatert

– Aller først er det gledelig at dette veikartet nå kommer, og det er virkelig på tide med et veikart for helseindustrien, sier Hanne Mette Dyrlie Kristensen, administrerende direktør i The Life Science Cluster.

Livsvitenskapklyngen har en rekke helsebedrifter som medlemmer, og har lenge fulgt arbeidet med å styrke helsenæringen som en ny og viktig eksportnæring for Norge.

– Vi har lenge ventet på at helseindustrien likestilles med andre næringer som har sterk politisk støtte, som for eksempel energinæringen. Fokuset for oss har vært at disse tiltakene skal utløse verdiskapning fra den fremragende forskningen som skjer på feltet, sier hun til HealthTalk.

Vil skape og beholde verdier i Norge

Hun peker på at mye av forskningen i dag er for lite kommersialisert, og at for mye av det som faktisk ender opp i produkter og løsninger gir verdiskapning i utlandet i stedet for i Norge.

– Vi håper at tiltakene i veikartet vil bidra til å løse noe av dette. Samtidig er det viktig at man hensyntar helseindustriens særegenhet: Det er lange, kostbare og risikofylte løp, men med et stort potensial.

– Hvilke konkrete tiltak håper dere vil presenteres gjennom veikartet?

– Vi håper selvsagt at det kommer konkrete frempek av retninger med tanke på eksportstrategi, som er vedtatt som et av satsingsområdene. Vi håper veikartet vil vise retning for det arbeidet som kommer. Vi ønsker oss en strategi for livsvitenskap slik Danmark har, med veldig konkrete tiltak på mikronivå.

Konkrete tiltak

Kristensen peker blant annet på skatteleggingen av verdiskapning, og at tiltak på dette området er viktig for å øke muligheten for å tiltrekke seg internasjonal arbeidskraft.

– Det er definitivt også viktig med tiltak knyttet til å få mer kapital til norsk livsvitenskap, og testfaciliteter. Men dette er kun få punkter på en lang liste, sier hun.

Avslutningsvis peker klyngelederen på at det for tiden er et svært godt samarbeid mellom de ulike helseklyngene.

– Jeg tror vi vil bli viktige instrumenter for å forløse eksportpotensialet. I sum har vi rundt 600 medlemsbedrifter totalt, og vi samarbeider stadig bedre.

Peker på fire mål

Leif Rune Skymoen, administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI), sier til HealthTalk at bransjeorganisasjonen er spent på onsdagens fremlegging av veikartet.

– Ikke minst er vi veldig fornøyde med at regjeringen nå faktisk legger frem et slikt veikart for helseindustrien. Det er første gang dette skjer, og det viser at vår bransje skal spille en større rolle for Norge fremover.

Skymoen håper at veikartet blir så konkret som mulig.

– Ambisjonen og retningen er allerede godt beskrevet i helsenæringsmeldingen. For å ta ut potensialet er det nå viktig at regjeringen omsetter meldingen til handling. Målet for veikartet bør være fire ting: Utvikle ny helseindustri, skape vekst i eksisterende helseindustri, tiltrekke utenlandske investeringer i produksjon, forskning og utvikling, og til slutt å gi norsk helseindustri tilgang på den rette kompetansen.

LMI-sjefen peker på at uansett hvor konkret veikartet blir, kommer det til å bli mange oppfølgingspunkter.

– LMI er klare til å bidra ved å være en konstruktiv partner i disse diskusjonene. Ellers vil vi vente med å kommentere de ulike virkemidlene til vi faktisk ser veikartet. Vi kommer til å lese det med iver og lyst, sier Skymoen.

Powered by Labrador CMS