Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo og Venstre-leder Guri Melbye besøkte tirsdag 18. april The Life Science Cluster og medlemsselskapene Authera og NoMy. Bjørlo tror det er mulig å gjøre flere næringspolitiske tiltak for å bedre den til tider krevende situasjon norske livsvitenskapsselskaper står overfor i dag.

Alfred Bjørlo (V) om livsvitenskap: – Én av de store, nye næringene vi skal leve av i fremtiden

Venstres stortingsrepresentant Alfred Bjørlo følger som medlem av næringskomiteen på Stortinget tett med utviklingen innen helsenæringen. – Vi trenger nye og store næringer som kan skape arbeidsplasser, men også eksportverdier, sier han, og peker mot livsvitenskapsindustrien.

Publisert

FORSKNINGSPARKEN, OSLO (HealthTalk): Stortingsrepresentant Bjørlo (V) kom sammen med Venstre-leder Guri Melby til Forskningsparken i Oslo tirsdag for å møte livsvitenskapsklyngen The Life Science Cluster og to av klyngens medlemsselskaper: Authera og NoMy (Norwegian Mycelium).

– Får altfor lite oppmerksomhet i dag

HealthTalk tok en prat med Alfred Bjørlo, som til daglig er medlem i Stortingets næringskomité, etter møtet tirsdag. Han er klar på at livsvitenskapsindustrien er en av de store, nye næringene vi skal leve av i fremtiden, når vi nå skal drive mindre med olje og gass.

– Vi trenger nye og store næringer som kan skape arbeidsplasser, men også eksportverdier for Norge. Og livsvitenskap er én av de næringene som får altfor lite oppmerksomhet i dag. Det er hovedgrunnen til at vi er her i dag, fordi dette er et område vi virkelig vil løfte frem, sier Bjørlo.

– Hva er det viktigste du tar med deg fra møtet i dag?

– Det er jo dette med utfordringer rundt tilgang på kapital. Det er en uforutsigbar næringspolitikk som er i ferd med å strupe igjen tilgangen på kapital, både fra det private og det offentlige. Det er også behov for å klare å tenke langsiktig. Det tar lang tid, og da er man nødt til å ha trygge og gode rammevilkår som gjør at vi kan realisere potensialet i næringen.

Bjørlo påpeker også behovet for å kunne tenke på tvers av både næring og helse.

– Jeg jobber både med næringspolitikk og helsepolitikk på Stortinget. Dette må henge sammen. Helsevesenet må også spille på lag for at vi skal klare å videreutvikle bedriftene, spesielt når det gjelder gjennomføring av kliniske studier. Når vi nå jobber for en ny politikk for oppdrettsnæringen og havbruksbransjen, så må vi ha med oss at den politikken ikke skal ødelegge for potensialet som ligger rundt det å bygge opp nye verdikjeder og nye næringsmuligheter, knyttet til matproduksjonsteknologi-næringene som de vi har snakket med her i dag (NoMy red.anm.).

Vil ha mer attraktiv skattepolitikk

– Hva er det viktigste dere på kort sikt nå kan gjøre for å hjelpe denne næringen og disse selskapene med å vokse videre?

– Det aller viktigste er å få tatt ned skattene på det å investere i nye, norske start-ups og gründerbedrifter. Det har blitt strammet til voldsomt av den regjeringen som sitter nå, og det må vi få slutt på. Vi må ha en mye mer attraktiv skattepolitikk for denne typen bedrifter. Vi må også få slutt på at regjeringen struper igjen for forskningsmidler til Oslo. Det er en misforstått distrikspolitikk som sier at det ikke skal forskes i Oslo, for da vil det forskes mer andre plasser. Dette henger sammen gjennom hele landet. Til slutt må vi prioritere å få livsvitenskapsnæringen til å bli en av de viktige eksportnæringene våre.

– Har du virkelig troen på at man kan få til dette?

– Ja, det har jeg! Jeg har virkelig troen på det. Det skjer så mye spennende nå. Det viktigste vi som Venstre-politikere kan gjøre er nå rett og slett å løfte frem næringene og potensialet som ligger i dem. For potensialet er her, så til de grader, sier Bjørlo.

Powered by Labrador CMS