Ønsker større eksport av helsenæring: Dette mener aktørene om ny strategi

Både Kreftforeningen, Innovasjon Norge, GE Healthcare og Abelia stiller seg positive til regjeringens nye strategi for eksport av norsk helsenæring. – Men vi er ikke helt i mål ennå, sier Abelia.

Publisert

Fredag lanserte næringsminister Jan Christian Vestre og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol en ny strategi for eksport av norsk helsenæring. På Forskningsparken i Oslo la de to frem 15 tiltak som skal bidra til å doble eksportinntektene for helsenæringen innen 2030, fra 22 milliarder kroner i dag til 50 milliarder kroner innen 2030.

Les mer om ny strategi og de konkrete tiltakene her. 

I etterkant av fremleggelsen tok HealthTalk en prat med en rekke organisasjoner og firmaer som er og vil bli sentrale i arbeidet med å styrke norsk helsenæring og eksporten av denne i årene fremover. 

Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge, peker på fire grunner til at han tror Norge vil lykkes med å doble eksporten av norsk helsenæring i løpet av de neste seks årene. 

– For det første har vi en verdensledende forskning som vi kan ta ut i markedet. Vi har et stort potensial, men i dag sløser vi med mange av de gode ideene vi sitter på. For det andre har vi allerede vellykkede og store eksportbedrifter, som GE Healthcare, som står for to prosent av Norges fastlandseksport allerede. For det tredje har vi en sterk og fremvoksende digital helsenæring med stor entusiasme og høye kneløft. Til slutt trenger vi ikke å se så veldig langt for å se at andre land lykkes veldig godt: Novo Nordisk er et selskap som er verdt rundt fire ganger så mye som Equinor her i Norge. Det viser at vi fra nordisk side kan lage store vekstselskaper, sa Haugli til HealthTalk. 

Generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen tror på sin siden at satsingen vil kunne styrke selskapene som satser på kreftområdet.

– Når man har så flinke forskningsmiljøer som det vi har på kreft, så kommer det ideer og patenter som blir til selskaper, men for at de selskapene skal kunne skalere, og for at det skal bli løsninger som til slutt blir til gode for pasientene, så må vi ha et økosystem rundt og en satsing på næringen. 

Tarjei Bjørgum, leder for bærekraft og helse i Abelia, foreningen for kunnskaps- og teknologivirksomheter i NHO, skryter av arbeidet som har blitt gjort av alle parter i forkant av fremleggelsen fredag. Han påpeker likevel at vi ikke er helt i mål ennå.

– Skal vi virkelig lykkes, så må vi tenke helhetlig, og vi må åpne hjemmemarkedet i helsetjenesten. Vi må faktisk skape de nye løsningene, og der har vi en vei å gå, sa Bjørgum. 

Cathrine Thomassen er toppsjef i GE Healtcare Norge, og leder over 1000 ansatte i Norges desidert største eksportør av helsenæring. Selskapet står alene for nærmere halvparten av eksport av norsk helsenæring med ti milliarder kroner i 2023. 

– Mange av disse punktene går på å styrke mindre norske medtek-bedrifter som trenger hjelp med å komme seg ut i utlandet, og ha et hjemmemarked. Det viktige der nå blir å følge opp det veikartet for helsenæringen som ble lansert nå i høst, og legge til rette for legemiddelproduksjon, som kan gi oss som store aktører gode rammevilkår og forutsigbare betingelser til å fortsatt vokse, sa Thomassen.

Powered by Labrador CMS