Helseminister Ingvild Kjerkol vil at anbudsordningen på patenterte blårereseptlegemidler blir permanent. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Innfører permanent anbudsordning på patenterte legemidler - kan spare 600 millioner kroner årlig

Regjeringen foreslår at anbud på blåreseptområdet blir en permanent ordning fra 2024. Helse- og omsorgsdepartementet mener at om lag 5 prosent av virkestoffene i blåreseptordningen kan være aktuelle for anbud.

Publisert Sist oppdatert

En anbudspilot på terapeutisk likeverdige PCSK9-hemmere til behandling av høyt kolesterol ble gjennomført i 2022. Legemiddelverket, Helsedirektoratet og Sykehusinnkjøp har evaluert anbudspiloten og regjeringen mener nå at erfaringene er så positive at de vil gjøre ordningen permanent. Regjeringen sier blant annet at en større pasientgruppe enn tidligere nå får dekket kostnader til behandling med PCSK9-hemmerne, og til en redusert refusjonspris for hele pasientpopulasjonen. 

Nå skal ordningen gjøre permanent og utvides til flere legemidler. Dette er legemiddegruppene som vi forventer at helseministeren nå vil ta inn i anbudsordningen.

- Blodfortynnende legemidler - såkalte DOAKer

- Moderne migrenelegemidler i klassen CGRP-hemmere

- SGLT2-hemmere til behandling av diabetes type 2 og hjertesvikt

Disse legemidlene hører til de mest omsatte i Norge, slik at en anbudskonkurranse vil gi betydelige innsparinger på blåreseptordningen. 

Kan gi prisreduksjoner på 40 prosent 

Terapeutisk anbudskonkurranse kan gi prisreduksjoner på 40 prosent, som i sin tur vil bety opp til 600 millioner kroner i årlige besparelser for blåreseptordningen. Det fremgår av regjeringsrapporten “Riktige legemidler til rett pris” som tar til orde for terapeutisk anbud. Rapporten ligger til grunn for at anbudsordningen ble innført. 

Terapeutisk anbud innebærer at patenterte legemidler med ulike virkestoff og virkningsmekanismer, men som er vurdert av Legemiddelverket som likeverdige med hensyn til effekt og sikkerhet utsettes for konkurranse. Utfallet av en anbudskonkurranse kan for eksempel resultere i en rangering av terapeutisk likeverdige alternativer basert på legemidlets årskostnad, og der legen først skal forskrive det rimeligste alternativet ved behandlingsstart.

Dagens organisatoriske innretningen av anbudspiloten foreslås videreført i den permanente ordningen på denne måten: 

  • Det må være minst to terapeutisk likeverdige alternativer som begge er metodevurdert for aktuelle pasientgrupper

  • disse kan ikke være omfattet av trinnprisordningen

  • I tillegg må forventede utgifter for folketrygden være av betydelig karakter. 

Det legges videre til grunn at en bruker- og spesialistgruppe, som er særskilt nedsatt for det enkelte anbudet, ivaretar krav om at anbudet er faglig forsvarlig og i henhold til legemiddelpolitiske mål vedtatt av Stortinget.

"En anbudsordning vil kunne bidra til at legemiddelpolitiske mål nås samtidig som blåreseptordningen forblir bærekraftig også i fremtiden", står det å lese i Helse- og omsorgsdepartementets budsjettproposisjon. 

Powered by Labrador CMS