Sanofis Praluent vant anbudet: - Dette vet vi vil forebygge hjerteinfarkt og hjerneslag, sier Gabriel Johannessen i Sanofi

– Mange flere vil nå få avansert kolesterolbehandling

Det ble Sanofis Praluent som vant blåreseptanbudet på PCSK9-hemmere. - Dette betyr at 3-6 ganger flere pasienter med alvorlig hjertesykdom kan få behandling med effektiv kolesterolsenkende behandling. Det sier Gabriel Johannessen som er general manager for General Medicines i Sanofi Norge.

Publisert Sist oppdatert

Rammeavtale med Helsedirektoratet trer i kraft fra 1. januar 2023. Anbudsprosessen har blitt gjennomført av Sykehusinnkjøp HF, på vegne av Statens legemiddelverk etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Det var de tre legemidlene, Praluent, Repatha og Leqvio som konkurrerte i anbudet. Legemidlene er utviklet av henholdsvis Sanofi og Amgen og Novartis. Sanofi tilbød den laveste prisen og gikk dermed seirende ut av konkurransen. Hvor stor rabatt som ble gitt vil ikke Johannessen ut med, men regjeringsrapporten “Riktige legemidler til rett pris” anslår at rabattene kan komme opp i 40 prosent.

Flere får behandling

PCSK9-hemmere representerer en ny type legemidler i behandlingen av pasienter med for høyt kolesterol, og det er faglig enighet om at langt flere pasienter med denne diagnosen bør få tilgang til behandlingen. Dette gjelder pasienter som har hjerte-/kar- sykdom eller har stor risiko for å utvikle slik sykdom, og som ikke har fått tilstrekkelig effekt av mer tradisjonelle, kolesterolsenkende tabletter.

– Pasientenes utgifter til de tre PCSK9-hemmerne dekkes i dag etter individuell refusjon og det er bare om lag 1 500 pasienter som får denne behandlingen. Fra og med 1. januar vil spesialister kunne forskrive Praluent på generell refusjon noe som vil spare spesialistene for mye administrativt arbeid.

Et av de viktigste grepene som ble gjort i anbudet var at det ble lagt mer penger på bordet fra myndighetenes side for å gi flere pasienter tilgang til PCSK9-hemmere. - Myndighetene har hatt en ønske om at flere skal få tilgang til denne effektive behandlingen og så mange som 3-6 ganger flere pasienter vil nå kunne behandles, anslår Gabriel Johannessen.

– Vi er naturligvis veldig stolt over å ha vunnet pilotanbudet, først og fremst fordi de nye refusjonskriteriene gir mange flere norske pasienter med alvorlig hjertesykdom tilgang til livreddende behandling.

Johannessen poengterer at det er flere elementer ved anbudspiloten som myndighetene i samarbeid med legemiddelindustrien må se nærmere på.

Anbud har vært benyttet i spesialisthelsetjenesten i flere år og gitt lavere priser på legemidler som brukes i sykehusene. Bruk av anbud for terapeutisk likeverdige legemidler er imidlertid noe helt nytt innenfor blåreseptlegemidler som forskrives av fastleger og spesialister. Ambisjon med anbudet er å teste ut om anbud på blåreseptlegemidler kan gi lavere priser. Det var opprinnelig Stortinget som under behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2021 som ba regjeringen utrede hvilke konsekvenser slike anbud vil ha for pasienter og hva de helseøkonomiske gevinstene kan bli.

– Men i dag er vi først og fremst glade for at flere pasienter får tilbud om behandling. Nå som flere pasienter kan få denne behandlingen, kan de få redusert kolesterolet sitt til anbefalt nivå. Dette vet vi vil forebygge hendelser som hjerteinfarkt og hjerneslag. Det er utrolig viktig for de dette gjelder. Dette er en god dag for pasientene, avslutter Sanofis Gabriel Johannessen.

Pasienter som i dag bruker Repatha og Leqvio kan fortsette å bruke disse legemidlene. Dersom kardiologen vurderer at en av disse to legemidlene bør forskrives til nye pasienter må dette skje gjennom individuell refusjon.

Powered by Labrador CMS