Vydura er den første orale CGRP reseptorhemmeren som er godkjent både til akutt og forebyggende behandling av migrene.

Ny migrenebehandling tilgjengelig i Norge

Migrenelegemiddelet Vydura (rimegepant) har nå fått markedsføringstillatelse og er dermed tilgjengelig for pasienter i Norge. Behandling med legemiddelet har foreløpig ikke forhåndsgodkjent refusjon.

Publisert Sist oppdatert

Legemiddelet er den første orale CGRP reseptorhemmeren (smeltetablett) som er godkjent både til akutt og forebyggende behandling av migrene. Det forteller Pfizer i en pressemelding.

Migrene er en stor helseutfordring i Norge og vil ramme opptil en av fem mennesker i løpet av livet. Migrene kjennetegnes ved moderate eller alvorlige hodepineanfall, ofte sammen med lysskyhet, kvalme eller oppkast.

For noen pasienter vil anfallene være sjeldne og mindre alvorlige, mens andre kan oppleve mange og langvarige anfall som gir en betydelig redusert livskvalitet. Dette har store negative konsekvenser både for den enkelte pasient og deres nærmeste, og for samfunnet i form av sykefravær og produktivitetstap.

Akutt og forebyggende behandling

- Våre kliniske studier viser at Vydura har god effekt både i behandling av akutt

migrene, og som forebyggende behandling. Migrene er et betydelig helseproblem for mange pasienter, og vi er glade for at denne behandlingen nå også er tilgjengelig for pasienter i Norge, sier Erik Hjelvin som er medisinsk direktør i Pfizer AS.

Vydura (rimegepant) er en såkalt CGRP reseptorhemmer (Calcitonin GenRelatert Peptid). Vydura bindes til reseptoren for CGRP og blokkerer CGRP-reseptorens funksjon. CGRP er et smerte-signal-nevropeptid som er involvert i smertesignalisering ved migrene.

Første tablettbehandlingen

Legemidlet gis som smeltetablett, og er dermed den første orale CGRP-behandlingen i Norge. De første legemidlene i denne gruppen kom på markedet i 2019 som injeksjonsbehandling. CGRPene er et helt nytt behandlingsprinsipp innen migrene og har gitt en stor gruppe pasienter med episodisk- og kronisk migrene både symptomlindring og en bedre hverdag.

Effekten av Vydura ble testet i en fase 3. Studie som ble publisert i The Lancet i 2019. Smertelindring ble definert som smertereduksjon fra moderate eller kraftige hodepinesmerter til milde eller ingen hodepinesmerter. 1 og 2 timer etter dosering opplevde henholdsvis 37% og 59% flere i Vyduragruppen dette i forhold til placebogruppen.

Indikasjon for akutt behandling av migrene med dette legemiddelet gjelder pasienter med sporadisk, episodisk og kronisk migrene som får anfall, uavhengig om de står på forebyggende behandling eller ikke. Forebyggende behandling er kun indisert for pasienter med episodisk migrene, det vil si pasienter med minst fire månedlige migreneanfall.

Behandling med legemiddelet har foreløpig ikke forhåndsgodkjent refusjon.

Powered by Labrador CMS