Seniorøkonom Johannes Bjørnstad Tyrihjell presenterte nøkkeltall fra ny migrenerapport på Arendalsuka.

Migrene rammer unge arbeidsføre - dette er konsekvensene

I motsetning til mange andre kroniske sykdommer rammer migrene oftest unge personer i arbeidsfør alder. Dette medfører et stort tap for både enkeltmennesket og samfunnet, viser en ny rapport fra Oslo Economics.

Publisert Sist oppdatert

Kortversjon av saken:

  • 700.000 nordmenn lever med migrene
  • Flertallet av pasientene er kvinner mellom 25-50 år
  • Rammer ofte unge personer i arbeidsfør alder
  • NAV har årlige migrenerelatert utbetalinger på 1,6 milliarder kroner
  • Rapporten peker på underfinansiering av pasientorganisasjoner som Hodepine Norge

ARENDALSUKA (HealthTalk): Funnene fra den ferske rapporten, som er laget på oppdrag fra Hodepine Norge, ble presentert av seniorøkonom Johannes Bjørnstad Tyrihjell fra Oslo Economics som innledning til et debattmøte om migrene på Arendalsuka 16. august. Møtet ble arrangert av Hodepine Norge med hjelp fra konsulentselskapet Rude Pedersen, og var sponset av migrene-aktørene Pfizer og Novartis.

– Det finnes mange typer hodepine, og migrene er mest utbredt: Over 700.000 nordmenn lever med migrene, og det tallet er på den konservative siden. Flertallet av pasientene er kvinner mellom 20-50 år, sa Tyrihjell innledningsvis.

Tapt helse tidlig i livet

Han viste videre til at migrene er en sykdom som ofte rammer unge personer som eller ville vært friske.

– Hos mange andre sykdommer ser man tapt helse sent i livsløpet. Det er helt motsatt for migrene, der det er mye tapt helse tidlig i livet, som gjør at migrenepasienter mister særlig verdifulle år tidlig i livet. Dette er unge personer i arbeidsfør alder, og det medfører da også store kostnader for samfunnet innen en rekke områder, som for eksempel sykefravær og tapt produksjon.

Seniorøkonomen pekte deretter på at NAV årlig utbetaler hele 1,6 milliarder kroner tilknyttet migrene.

– Vi ser en mangelfull oppfølgning av personer med migrene. Det er utfordringer på systemnivå, og konsekvenser på individnivå. Vi ser et overforbruk av smertestillende, og lite hjelp til mestring av sykdommen i hverdagen.

Stor pasientgruppe - liten organisasjon

Tyrihjell var tydelig på at interesseorganisasjoner som Hodepine Norge spiller en stadig viktigere rolle i dagens helse- og omsorgstjeneste.

– Samtidig opplever de begrenset tilgang på finansiering, noe som gir begrensede muligheter til å ha fast ansatte i sin organisasjon.

Han viste deretter på en slide at Hodepine Norge, til tross for sine 4000 medlemmer, 700 000 migrenepasienter og 37 900 tapte friske leveår som følgr av sykdommen, kun ha en 50 prosent fast stilling i sin organisasjon.

Oppsummert viser rapporten ifølge Tyrhjell at det i dag eksisterer udekkede behov i dagens håndtering av migrene og andre hodepinesykdommer.

– På den ene siden er det store samfunnsbehov, da dette er utbredte og alvorlige lidelser for de som rammes. Samtidig har det store konsekvenser for samfunnet gjennom store kostnader. Det er også et stort behov for tilbud for å bedre håndtere sykdommen for pasientene.

– Fungerer ikke etter hensikten

Samtidig begrenses Hodepine Norge ifølge økonomen av manglende tilgang på finansiering som skaper et gap gjennom udekkede behov i håndteringen av de med hodepine-sykdommer.

– Det er åpenbart viktig at verdifulle organisasjoner med gode tilbud får tilgang på nødvendig finansiering. Når et område som migrene, som er såpass stort og viktig, i dag er underfinansiert, så vitner det om dagens system ikke fungerer helt etter hensikten.

Powered by Labrador CMS