Migrene:

– At en må ha feilet på tre legemiddelklasser før en får prøve ny medisin er noe som vi forstår at sitter igjen fra tidligere evalueringer. Nå som behandlingslandskapet endelig endrer seg for migrenepasienter, og vi får nye og bedre behandlinger som forebygger migrene, bør disse holdningene utfordres, mener helseøkonomi-sjef Oddvar Solli i Pfizer Norge.

Blankt nei til blåresept for migrenetablett fra Pfizer

Legemiddelverket har sagt nei til blåresept-refusjon for forebyggende bruk av Vydura, Pfizers smeltetablett mot migrene. – SLV har ikke vurdert den helseøkonomiske analysen, sier helseøkonomi-sjef Oddvar Solli.

Publisert Sist oppdatert

I forrige uke skrev HealthTalk om at Pfizer ventet i spenning på svar på to søknader om blåresept-refusjon for deres nyeste migrenemedisin, smeltetabletten Vydura. Nå har Legemiddelverket sagt nei til én av søknadene.

Bakgrunnen for saken var at en Eli Lilly-sponset studie viste at Lillys egen CGRP-hemmer Emgality, som gis gjennom en sprøyte én gang i måneden, ikke hadde bedre forebyggende effekt enn Pfizers Vydura, som gis som smeltetablett én gang daglig.

Nevrolog og OUS-overlege Anne Hege Aamodt uttalte til HealthTalk at bruken av smeltetabletten foreløpig er liten ettersom den ikke fås på blå resept, men at dette vil kunne endre seg dersom behandlingen fikk refusjon.

Etterlyser større politisk vilje

Men kun få dager etter at HealthTalk skrev om saken, kom Statens Legemiddelverk (SLV) med en nedslående beskjed for Pfizer: Legemiddelmyndigheten har avslått søknaden om refusjon for Vydura som forebyggende behandling av episodisk migrene. Søknaden om refusjon for bruk av Vydura som akuttbehandling er ennå til behandling.

– Vi har søkt om blåreseptdekning for forebyggende behandling av migrene, som nå er avslått av Statens Legemiddelverk. I avslaget fremgår det at SLV ikke har vurdert den helseøkonomiske modellen vi har levert inn, skriver Oddvar Solli, leder for helseøkonomi i Pfizer Norge, i en e-post til HealthTalk.

Han mener det er synd at de og pasientene har ventet i mange måneder på å få et blankt avslag.

– Vi har respekt for at Legemiddelverket står i en vanskelig posisjon med mange viktige oppgaver og manglende ressurser. Men samtidig etterlyser vi en større politisk vilje til å styrke SLV, slik at disse prosessene kan bli raskere og bedre, skriver han.

Mangler data som SLV krever

I avslagsdokumentet viser Legemiddelverket til tidligere vurderinger om at det kun er pasienter med høyfrekvent episodisk migrene (HFEM), og som ikke har fått god nok virkning av minst tre andre typer forebyggende legemiddelklasser (TF3+), som skal vurderes til å få forhåndsgodkjent refusjon for CGRP-hemmere.

Problemet for Pfizer og pasientene som ønsker refusjon på smeltetabletten Vydura, er at pasientgruppen som tidligere har fått behandling med tre andre typer forebyggende legemiddelklasser, ikke ble tatt med i selskapets kliniske studier. Derfor har ikke selskapet data på TF3+-pasienter, og Legemiddelverket har dermed avslått søknaden om refusjon.

– At en må ha feilet på tre legemiddelklasser før en får prøve ny medisin er noe som vi forstår at sitter igjen fra tidligere evalueringer. Nå som behandlingslandskapet endelig endrer seg for migrenepasienter, og vi får nye og bedre behandlinger som forebygger migrene, bør disse holdningene utfordres, understreker Solli.

Så mye selger de i dag

Pfizer Norge opplyser til HealthTalk at det for tiden er pågående refusjonsprosesser i de andre europeiske landene. Selskapet opplyser også at de omsetter flere hundre pakninger (to tabletter i hver pakning) i måneden, men de understreker at de ikke kan vite om tablettene har blitt brukt til akuttbehandling eller forebyggende behandling.

Han poengterer at forebyggende migrenebehandling er viktig for veldig mange pasienter, og at det overordnede målet med forebygging er å unngå at pasientene blir kronisk syke.

– Det er ganske åpenbart at forebyggende behandling for migrenepasienter både kan gi betydelige helseeffekter for pasienten og ha positive samfunnsøkonomiske effekter. Vi mener det er på høy tid at vurderinger av god behandling ikke bare skal gjøres på grunnlag av helseeffekter, men at vi også må begynne å inkludere større samfunnsmessige verdier av å holde folk friske og arbeidsføre, skriver helseøkonomen.

Avslutningsvis sier Solli at de nå vil fortsette dialogen med SLV med håp om å finne en løsning for refusjon for forebyggende behandling.

– Frem til en løsning er på plass er det først og fremst de pasientene som kan betale selv som får tilgang til behandlingen, sier han.

Powered by Labrador CMS