Migrene:

HVEM ER BEST? I en direkte sammenligningsstudie har Eli Lilly undersøkt om deres egen CGRP-hemmer Emgality (galcanezumab) er bedre til forebygging av migrene-hodepinedager enn Pfizers CGRP-smeltetablett Vydura.

Banebrytende migrene-studie sammenlignet daglig tablett og månedlig injeksjon

CHALLENGE-MIG-studien var den første såkalte «head-to-head»-studien som målte to ulike CGRP-hemmere opp mot hverandre: Eli Lillys injeksjon Emgality (galcanezumab-gnlm) og Pfizers orale smeltetablett Vydura.

Publisert Sist oppdatert

I studien, som var sponset av Elil Lilly, nådde ikke Emgality primærendemålet, da den ikke kunne demonstrere statistisk overlegenhet til Vydura ODT når det kommer til prosentandelen av studiedeltakere som oppnådde en 50 prosent eller større reduksjon i månedlige migrene-hodepinedager.

Eli Lilly fremhever likevel i en pressemelding at Emgality demonstrere klinisk meningsfull effekt og sikkerhet i den tre måneder lange studien, og at legemidlet var numerisk bedre enn Vydura fra Pfizer på viktige sekundærendemål.

– Styrker kunnskapen

– Disse resultatene styrker vår kunnskap om Emgalitys evne til å virke raskt og hjelpe pasienter med å forbedre deres livskvalitet med sjeldnere doseringer. Reduksjon av frekvensen av migrene-hodepinedager kan hjelpe personer med å oppleve mer frihet fra byrden til denne hemmende nevrologiske sykdommen, og å komme seg tilbake til å delta i de daglige aktivitetene som betyr mest for dem, sier Anne White, Executive Vice President i Elil Lilly og direktør for Lilly Neuroscience, i en uttalelse fra selskapet.

Emgality er et monoklonalt antistoff (mAb) som hemmer effektene av CGRP ved å binde seg direkte til CGRP, såkalt gepanter, som rimegepant (Vydura), binder seg til og blokkere CGRP-reseptoren. Emgality gis som injeksjon, men Vydura er en oral smeltetablett.

Slik ble studien gjennomført

CHALLENGE-MIG-studien var en tre måneder lang, dobbeltblindet klinisk studie som vurderte effekten og sikkerheten til Emgality sammenlignet med Vydura, i forebyggingen av episodisk migrene i voksne.

Studien randomiserte 580 deltakere til å enten få fire injeksjoner med emgality 120 mg (en startdose med to injeksjoner etterfulgt av to ytterligere månedlige injeksjoner) eller 45 doser med Vydura ODT (én oral tablett hver dag). Begge grupper fikk doser som er regulatorisk godkjente. I tillegg fikk Emgality-pasientene placebo-ODT, og Nurtec-ODT-pasientene fikk placebo-injeksjoner. Det var ingen nye sikkerhetsfunn for hverken Emgality eller Nurtec ODT i studien.

Powered by Labrador CMS