– Vi tror disse dataene ytterligere bekrefter Breyanzis «best-in-class» og «best-in-disease»-profil, sier Anne Kerber, sjef for celleterapiutvikling i BMS.

BMS lyktes i to studier med CAR-T mot ulike lymfekreft-typer

Både fase 2-studien Transcend FL på relapsert eller refraktært follikulært lymfom, og fase 1-studien Transcend NHL på relapsert eller refraktært B-celle non-Hodgkins lymfom, inkludert mantelcellelymfom, møtte primærendemålet for total responsrate med CAR-T-terapien Breyanzi.

Publisert Sist oppdatert

Bristol Myers Squibb (BMS) skriver i en pressemelding denne uken at Breyanzi (lisocabtagene maraleucel) nå har demonstrert klinisk meningsfulle fordeler på tvers av det bredeste utvalget av B-celle-maligniteter av alle CD-19-rettede CAR-T-celleterapier.

Klarte mål for total responsrate

Transcend FL er en åpen, global, multisenter, enkeltarmet fase 2-studie som evaluerte Brayanzi i pasienter med relapsert (tilbakefallende) eller refraktær (terapiresistent) follikulært lymfom (FL). Transcend NHL 001 er en åpen, multisenter, enkeltarmet og avgjørende fase 1-studie som evaluerte Breyanzi i pasienter med relapsert eller refraktorisk B-celle non-Hodgkins lymfom (NHL), inkludert mantelcellelymfom (MCL).

Resultatene viser at begge studiene møtte sine primærendepunkt for total responsrate (ORR), og Breyanzi demonstrerte statistisk signifikant og klinisk meningsfulle responser i relapsert eller refraktorisk FL og MCL). Studiene møtte også de viktigste sekundærendepunktene for komplett responsrate (CRR), ved å demonstrere høye rater av komplett respons på begge indikasjoner.

– «Best-in-class» og «best-in-disease»

Anne Kerber, Senior Vice President og leder for celleterapiutvikling i BMS, sier i en kommentar at det er begrensede behandlingsmuligheter som kan gi dyp og varig respons for de med relapsert eller refraktorisk FL eller MCL, spesielt for pasienter med høyrisiko sykdom.

– Disse fortsatte umøtte behovene, sammen med vår dype forståelse for lymfom-biologien, driver oss til å levere transformative behandlinger for pasienter. Vi tror disse dataene ytterligere bekrefter Breyanzis «best-in-class» og «best-in-disease»-profil, og understreker den signfikante progresjonen vi gjør på å levere på vårt løfte om å bringe vår differensierte CAR-T-celleterapi Breyanzi til flere pasienter.

Selskapet melder nå at det skal gjøres en full evaluering av dataene fra begge studier, og at de skal jobbe med studieutprøvere for å presentere detaljerte resultater på kommende medisinske møter, i tillegg til diskusjoner med regulatoriske helsemyndigheter.

Nylig annonserte BMS at Transcend CLL 004-studien, med Breyanzi mot relapsert eller refraktorisk kronisk lymfocytisk leukemi (CLL), møtte sitt primærendepunkt for komplett responsrate.

Powered by Labrador CMS