FEILET: Kombinasjonen av Imfinzi gitt samtidig som kjemoterapi ga ikke statistisk signifikant bedre progresjonsfri overlevelse.

Lungekreft: Fase 3-studie med Imfinzi og cellegift samtidig nådde ikke målet

Pacific-2-studien, som evaluerte kombinasjonen av PD-L1-hemmeren Imfinzi (durvalumab) og platinumbasert kjemoterapi i pasienter med ikke-opererbar, ikke-småcellet lungekreft i stadium 3, møtte ikke primærendepunktet.

Publisert Sist oppdatert

Behandlingen oppnådde ikke statistisk signifikans for primærendemålet om progresjonsfri overlevelse (PFS) versus kjemoterapi alene.

I dag er administreringen av Imfinzi etter platinum-basert kjemoterapi den etablerte, globale standardbehandling for pasienter med ikke-opererbar, ikke-småcellet lungekreft i stadium 3. Dette baserer seg på resultatene fra den første Pacific-studien. Målet med Pacific 2-studien var å evaluere Imfinzi samtidig som kjemoterapi, med mål om å adressere pasienter som har sykdomsprogresjon eller må avslutte behandling under kjemoterapi, og som derfor ikke er kvalifiserte for Pacific-regimet. 

– Selv om Pacific-2-studien ikke viste oss det vi hadde håpet på, er fortsatt Pacific-regimet standardbehandling for pasienter med ikke-opererbar, ikke-småcellet lungekreft i stadium 3. Forskningsmiljøet vil nå hente innsikt fra disse resultatene for å avansere fremtidig forskning, sier Jeffrey D. Bradley, lege og visestyreleder for protonterapi- og teknologiutvikling ved Penn Medicine i Philadelphia, og hovedutprøver for studien, i en uttalelse fra AstraZeneca. 

AstraZeneca har nå flere pågående registreringsstudier der Imfinzi testes i tidlige faser av lungekreft. Dette inkluderer blant annet Adjuvant BR.31-studien i opererbar ikke-småcellet lungekreft, Pacific-4-studien i medisinsk inoperabel eller ikke-operert ikke-småcellet lungekreft i stadium 1-2, Pacific 5, 8 og 9-studiene i ikke-småcellet lungekreft i stadium 3, og Adriatic-studien med småcellet lungekreft i begrenset stadium. 

Pacific-2-studien ble gjennomført ved 88 studiesentre i mer enn 20 land, og inkluderte 328 pasienter. Primærendepunkt var PFS, mens sekundærendepunkter inkluderte totaloverlevelse (OS), objektiv responsrate og varighet på respons.

Powered by Labrador CMS