ASH 2023:

ANBEFALING: – Studien viser at tilføyelsen av et anti CD-20 antistoff, nemlig obinutuzumab, til Calquence resulterer i den mest effektive behandlingen. Dette behandlingsregimet bør vurderes nøye for nydiagnostiserte pasienter, sier Jeff P. Sharman til HealthTalk.

Leukemi: Ny kombinasjon gir bedre og lengre effekt

Nydiagnostiserte pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) får bedre effekt av Calquence (acalabrutinib) og obinutuzumab eller Calquence alene, enn de som fikk obinutuzumab og kjemoterapi.

Publisert Sist oppdatert

ASH, San Diego (HealthTalk): De ferske dataene fra ELEVATE-TN-studien kommer etter seks års oppfølging av pasientene. Studien ble presentert av førsteforfatter Jeff P. Sharman på ASH, verdens største kongress for blodsykdommer, i San Diego denne helgen. Han er til daglig direktør for forskning ved Willamette Valley Cancer Institute og medisinsk direktør for hematologisk forskning ved The US Oncology Network.

Tydelig anbefaling

Etter presentasjonen spurte Health Talk Sharman om han nå vil anbefale klinikere å velge Calquence og obinutuzumab eller Calquence som monoterapi.

– Studien viser at tilføyelsen av et anti CD-20 antistoff, nemlig obinutuzumab, til Calquence resulterer i den mest effektive behandlingen. Dette behandlingsregimet bør vurderes nøye for nydiagnostiserte pasienter, sier Sharman til HealthTalk. 

Å legge til CD-20 gir en klinisk meningsfull og statistisk signifikant forbedring i progresjonsfri overlevelse, med en moderat bivirkning, sier han. 

– Resultatene jeg i dag har presentert viser at kombinasjonen Calquence pluss obinutuzumab fortsetter å gi progresjonsfri overlevelse for KLL-pasienter når behandlingen er fullført, sier han, og legger til:

– Disse resultatene understreker muligheten for langvarig kontroll av sykdommen og forbedret overlevelse.

ELEVATE-TN

ELEVATE-TN inkluderte totalt 535 pasienter, som ble tilfeldig delt inn i tre behandlingsgrupper: Calquence pluss obinutuzumab (179 pasienter), Calquence som monoterapi (179 pasienter) og obinutuzumab pluss chlorambucil (177 pasienter). Studien vurderte ulike parametere, inkludert progresjonsfri overlevelse (PFS), total responsrate (ORR), totaloverlevelse (OS), og sikkerhet.

– Ved en median oppfølging på 74,5 måneder for hele pasientgruppen, viste både Calquence pluss obinutuzumab og Calquence monoterapi en signifikant fordel med hensyn til progresjonsfri overlevelse (PFS) sammenlignet med obinutuzumab pluss chlorambucil, sa Jeff P. Sharman da han presenterte studien. 

Studien viser at Calquence pluss obinutuzumab reduserte risikoen for sykdomsprogresjon eller død med 86% (basert på en hazard ratio [HR] på 0,14) og som monoterapi med 77% (basert på en HR på 0,23). Data for totaloverlevelse (OS) var ikke modne i noen av behandlingsarmene. Den relative risikoen for død var 38% lavere i Calquence plus obinutuzumab armen (basert på en HR på 0,62).

Uhelbredelig

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) er den vanligste formen for leukemi i vestlige land, og regnes som uhelbredelig. Sykdommen rammer oftere menn enn kvinner, og median alder ved diagnose er 72 år. KLL er den vanligste blodkreftsykdommen. Hvert år får rundt 340 mennesker i Norge diagnosen. 

– KLL har oftest en svært snikende debut. Vanligvis har ikke pasientene symptomer på diagnosetidspunktet og sykdommen oppdages gjerne tilfeldig i forbindelse med legeundersøkelser av andre grunner, fortalte professor i hematologi Geir Tjønnfjord da HealthTalk intervjuet ham for en tid tilbake.

KLL oppstår i kroppens B celler, og for at kreftcellene skal overleve og dele seg er de avhengige av signaler fra B celle reseptoren. Forståelsen av at disse signalene er selve livsnerven for KLL cellene var helt nødvendig for at nye, effektive og målrettede legemidler kunne utvikles, 

Målrettede legemidler som Calquence binder til et gitt målprotein i KLL cellene og reduserer aktiviteten til proteinet. Resultatet er at KLL cellene slutter å dele seg, eller at de dør.

Powered by Labrador CMS