– Vi er ekstremt oppmuntret av de enestående dataene som indikerer en dobling av overlevelsen hos pasienter med avansert livmorhalskreft som er PD-L1 positive sammenlignet med alternative behandlinger, sier Michael Engsig, administrerende direktør i Nykode Therapeutics
– Vi er ekstremt oppmuntret av de enestående dataene som indikerer en dobling av overlevelsen hos pasienter med avansert livmorhalskreft som er PD-L1 positive sammenlignet med alternative behandlinger, sier Michael Engsig, administrerende direktør i Nykode Therapeutics

Nykode gjør børsbyks etter nye data fra kreftvaksinestudie

Nykode Therapeutics går nå ut med de endelige resultatene fra fase 2-studien der livmorhalskreftvaksinen VB10.16 ble gitt i kombinasjon med immunterapien Tecentriq. Både aksjemarkedet og selskapet er svært fornøyde.

Publisert Sist oppdatert

Dataene fra fase 2-studien har gitt markedet ny tro på selskapet, og aksjen steg kraftig i førhandelen og ble børspauset fra start som følge av høyt handelsvolum. Handelen er nå i gang igjen og aksjen stiger 16,9 prosent etter 1 times børshandel.

Nykode Theraprutics-sjefen Michael Engsig er svært fornøyd med de studieresultatene. – Vi er ekstremt oppmuntret av de enestående dataene som indikerer en dobling av overlevelsen hos pasienter med avansert livmorhalskreft som er PD-L1 positive sammenlignet med alternative behandlinger, sier Michael Engsig, administrerende direktør i Nykode Therapeutics i en pressemelding.

PD-L1-uttrykk i kreftsvulster hemmer pasientens immunrespons mot svulsten, noe som muliggjør tumorvekst og metastaseringstilbøyelighet. Immunsjekkpunkthemmere som Tecentriq har i studier vist at de kan reaktivere kroppens eget immunforsvar slik at det angriper kreftcellene. Tecentriq som er utviklet av Roche, er godkjent for behandling av en rekke kreftformer.

– Ikke bare ser vi at pasientene i gjennomsnitt lever lenger, men 7 av de 14 pasientene som mottok alle behandlinger er fortsatt i live uten tegn til progresjon. Dette er en milepæl for VB10.16 og for Nykodes teknologi, og vi er glade for å ta kreftvaksinen videre mot markedet, sier han.

52 pasienter med avansert livmorhalskreft deltok i studien som ble fikk kombinasjonsbehandlingen i opp til ett år og deretter fulgt opp i 12 måneder. 48 prosent av pasientene i studien var PD-L1-positive, og det var i denne pasientgruppen at behandlingen hadde størst effekt.

Resultatene viste en median totaloverlevelse (OS) på mer enn 25 måneder, og en median progresjonsfri overlevelse på 6,3 måneder hos PD-L1 positive pasienter. Median totaloverlevelse for den totalpopulasjonen, som også inkluderer pasienter med PD-L1 negative svulster, var 16,9 måneder, mens median progresjonsfri overlevelse var 4,1 måneder.

Samlet responsrate (ORR) var på 29 prosent blant PD-L1 positive pasienter og 19 prosent i totalpopulasjonen.

– Det udekkede medisinske behovet hos pasienter med avansert livmorhalskreft er fortsatt høyt. Disse funnene, spesielt progresjonsfri overlevelse og median overlevelse, indikerer at VB10.16 kan gi meningsfull ekstra klinisk fordel sammenlignet med eksisterende standard for behandling, sier professor Peter Hillemanns ved Hannover University Hospital, som er ledende etterforsker for fase 2-studien.

Nykode vil starte rekruttering av pasienter til en fase 2-studie med VB10.16 i hode- og halskreft i første halvår. Mot slutten av året er det planlagt oppstart for en studie i USA, som vil bestå av pasienter hvor livmorhalskreften har utviklet seg etter første immunterapi og som potensielt kan danne grunnlag for en såkalt produktregistrering hvor kreftvaksinen kan komme raskere på markedet.

– Dataene gir oss selvtillit i forhold til forberedelsene av den mulige registreringsstudien i USA i fjerde kvartal i avansert livmorhalskreft og arbeidet med å akselerere VB10.16-programmet med et mål om å nå alle mulige pasientgrupper med HPV16 positiv indusert kreft, sier Klaus Edvardsen, utviklingsdirektør i Nykode.

Kreftvaksiner i støtet

På møtet i American Association of Cancer Research (AACR) som akkurat er over, ble det presentert studier på en rekke nye studier på terapeutiske kreftvaksiner som tyder på at denne behandlingsstrategien begynner å få gjennomslag. Den største nyheten kom fra Merck/MSD og Moderna som presenterte resultatene fra fase 2b-studien KEYNOTE-942. De viser at den eksperimentell mRNA kreftvaksine mRNA-4157 reduserte risikoen for tilbakefall og død av føflekkreft med 44 prosent når den ble gitt sammen immunterapien Keytruda (pembrolizumab) i forhold til Keytruda alene. Selskapene vil starte en fase 3-studie på pasienter med melanom i 2023, og raskt utvide til ytterligere tumortyper, inkludert ikke-småcellet lungekreft.

Oppstartsselskapet Gritstone bio presenterte oppdaterte resultater fra en fase 1/2 studie av GRANITE, en persontilpasset neoantigenvaksine-kandidat. Nå starter en randomisert fase 2/3 studie som en førstelinjebehandling av mikrosatellitt-stabil tykktarmskreft (MSS-CRC).

Danske Evaxion rapporterte en avlesning fra sin fase 1/2a-studie av EVX-02, en persontilpasset DNA-basert neoantigen-vaksine, i kombinasjon med Bristol-Myers Squibbs immunterapi Opdivo (nivolumab).

Franske Transgene og partner NEC Corp presenterte resultater fra en fase 1-studie av deres neoantigen kreftvaksine TG4050 hos pasienter med humant papillomavirus (HPV) hode- og halskreft, og eggstokkreft.

Anixa rapporterte i nye data fra en fase 1a-studie av sin α-laktalbumin-målrettede brystkreftvaksine på kvinner med trippel-negativ brystkreft (TNBC).

Mendus la frem nye data fra fase 1-studien ALISON av vididencel (DCP-001) – en vaksine for behandling av høygradig serøs eggstokkreft (HGSOC), en populasjon som har en høyere risiko for resistens mot kjemoterapi og tilbakefall av sykdom.

Powered by Labrador CMS