En mRNA kreftvaksine forsterker effekten av en mye brukt immunterapi på pasienter med melanom. – Resultatene er spennende, men er nok ikke praksisendrende, sier overlege Anna Winge-Main. Bilder i montasje: Lars Brock Nilsen/Getty Images
En mRNA kreftvaksine forsterker effekten av en mye brukt immunterapi på pasienter med melanom. – Resultatene er spennende, men er nok ikke praksisendrende, sier overlege Anna Winge-Main. Bilder i montasje: Lars Brock Nilsen/Getty Images

"Spennende data" fra studie på MSD og Modernas kreftvaksine mot føflekkreft

En mRNA kreftvaksine forsterker effekten av en mye brukt immunterapi på pasienter med melanom. – Resultatene er spennende, men er nok ikke praksisendrende, sier overlege Anna Winge-Main.

Publisert Sist oppdatert

En eksperimentell mRNA kreftvaksine som er utviklet av Moderna og MSD reduserte risikoen for tilbakefall og død av føflekkreft med 44 prosent når den ble gitt sammen immunterapien Keytruda (pembrolizumab) i forhold til Keytruda alene.

Resultatene fra fase 2b-studien KEYNOTE-942 ble presentert på American Association for Cancer Research (AACR) i Orlando, Florida på søndag. Selskapene vil starte en fase 3-studie på pasienter med melanom i 2023, og raskt utvide til ytterligere tumortyper, inkludert ikke-småcellet lungekreft.

Vaksinene med navnet mRNA-4157 er utviklet for å få immunsystemet til å gjenkjenne og angripe spesifikke mutasjoner i kreftcellene. Vaksinen er spesiallaget for hver pasient basert på en analyse av en pasientens svulster etter at de er kirurgisk fjernet. Det tok omtrent åtte uker å designe en personlig mRNA-vaksine for hver pasient.

Keytruda, som er godkjent for å behandle melanom og mange andre kreftformer, tilhører en klasse av mye brukte immunterapier som heter sjekkpunkthemmere. De er designet for å deaktivere PD-1, eller programmert død 1, et protein som hjelper kreft til å unnslippe immunsystemet.

Ikke praksisendrende

– Jeg er selv ikke tilstede på AACR i år, men synes dataene som ble fremlagt er spennende. Keynote-942 er en adjuvant studie det man ser redusert risiko for tilbakefall (RFS) i gruppen pasienter som fikk vaksinen pluss pembrolizumab versus pembrolizumab alene. De har også sett på respons i relasjon til høy eller lav tumor mutasjonsbyrde (TMB), sier den norske onkologen Anna Winge-Main til HealthTalk.

– Det er viktig å være klar over at dette et en fase 2b studie og at det er relativt liten pasientgruppe og dermed ikke like statistisk solide tall som vi for eksempel så med den adjuvante studien KEYNOTE-054 for noen år tilbake. SWOG1801 studien fremlagt på ESMO i fjor viste neoadjuvant bruk av pembrolizumab som overlegen sammenliknet med 18 kurer i adjuvant setting var så og si «practice changing» og det kan vi nok ikke si KEYNOTE-942 er, men vaksine-studier er i anmarsj og med lovende resultat, sier Winge-Main.

Norges største legemiddel

I Norge er Keytruda godkjent for å behandle 23 indikasjoner på 14 ulike tumorområder som spenner fra ikke-småcellet lungekreft til føflekkreft og brystkreft. Det har gjort Keytruda til Norges største legemiddel målt i omsetning. Ifølge analyseselskapet Farmastat solgte immunterapien for nesten 900 millioner kroner i 2022.

Merck - som i Europa heter MSD - kjøpte en opsjon til Modernas program i 2016 og betalte i fjor bioteknologiselskapet 250 millioner dollar for lisensrettighetene. Resultatene som ble presentert på AACR viser hvorfor Merck var villig til å gjøre den investeringen.

I studien ble 157 pasienter randomisert to-til-en for å motta enten Keytruda og vaksinen eller Keytruda alene. For å kvalifisere for studien måtte pasientenes kreft ha spredt seg fra huden til en lymfeknute før operasjonen. Deltakerne måtte også ha høy risiko for tilbakefall på grunn av svulstens størrelse eller andre egenskaper.

Pasienter som fikk Keytruda og mRNA-4157 fikk ni doser av vaksinen - en injeksjon hver tredje uke - og opptil 18 doser Keytruda gitt med 21 dagers mellomrom.

Forskerne undersøkte om kombinasjonsbehandlingen reduserte risikoen for død eller tilbakefall av kreft etter kirurgisk fjerning av en svulst. Dette endepunktet, kjent som "residivfri overlevelse" (SSF), ble evaluert etter at alle pasienter hadde vært med i 12 måneder på studien og minst 40 hadde fått tilbakefall eller var døde.

107 pasienter fikk både den eksperimentelle vaksinen og Keytruda. Hos disse kom kreften tilbake hos 24 personer (22,4 %), sammenlignet med 20 av 50 (40 %) som kun fikk Keytruda. I tillegg var 79 % av pasientene som fikk kombinasjonen i live og kreftfrie etter 18 måneder, mot 62 % av de som kun fikk Keytruda.

Bivirkninger

Anna Winge-Main sier at vaksinekombinasjonen ga få ekstra bivirkninger utover de som allerede er kjent med pembrolizumab.

– mRNA vaksiner gir en mer kontrollert respons enn om man bruker virus-vektor med tanke på eventuell toksisitet. Vaksinen gav meget liten ekstra toksisitet og det er viktig i adjuvant setting, sier Winge-Main.

Ytterligere data vil bli presentert på et kommende medisinsk møte og publisert i et fagfellevurdert tidsskrift. Moderna og Merck planlegger å fortsette å undersøke bruken av kombinasjonsbehandlingen for å behandle melanom og andre kreftformer.

Moderna og MSD planlegger å starte fase 3-studie i løpet av året.

Kombinasjonsbehandlingen har fått status som “breakthrough therapy” av FDA og “PRIME scheme designation” av det europeiske legemiddelbyået EMA, som tar sikte på å fremskynde utviklingen og godkjenningen av innovative behandlinger.

Powered by Labrador CMS