BØR PRIORITERES: – I forbindelse med prioriteringsdebatten mener vi at det generelt bør gis økt prioritering til nyvinninger som kan bidra til å lette belastningen på helsepersonell, sier Audun Ohna, leder for markedstilgang i Roche Norge.

Roche om immunterapi: Ønsker økt prioritering til nyvinninger

Legemiddelselskapet fikk nylig godkjent EUs første injiserbare immunterapi mot kreft. – Vi er i god og konstruktiv dialog med Sykehusinnkjøp, sier Audun Ohna i Roche.

Publisert

Tidligere i januar bekreftet legemiddelselskapet Roche at de hadde fått EU-godkjenning av en såkalt subkutan (sprøytes under huden) utgave av PD-L1-hemmeren Tecentriq (atezolizumab). Dette var den første immun-sjekkpunkthemmeren mot kreft i subkutan form som har fått en slik godkjenning. Immunterapi gis i dag som intravenøs infusjon i norske sykehus. 

Innføring av denne typen immunterapi vil kunne drastisk redusere tiden det tar å gi medisinene på sykehus, og det åpner også muligheten for at immunterapi kan gis utenfor sykehus, for eksempel på sykehjem. 

Forventer lav pris

På spørsmål fra HealthTalk uttalte Beslutningsforum og fagdirektør i Helse Sør-Øst, Ulrich Spreng, at det på generelt grunnlag ikke vil være nødvendig med nye metodevurderinger dersom selskapene tilbyr en lik eller lavere pris enn den prisen immunterapien allerede har i dag som infusjon. Og når det kommer til hurtiginnføring av slik immunterapi, må selskapene forholde seg til en egen makspris som Beslutningsforum har bestemt. 

– Legemidler som ikke ligger inn under det fastsatte pristaket må fremdeles vurderes etter de samme kriteriene som andre behandlingsmetoder; nytte/effekt av behandlingen og ressursbruk/pris, sa Spreng til HealthTalk tidligere denne uken. 

Kan lette belastningen

HealthTalk har spurt Roche om de er villig til å legge seg på en pris som er lik eller lavere det infusjonsbasert immunterapi har, eller om de forventer seg en høyere pris på denne nye utgaven av immunterapien Tecentriq.

– Verdien av administrasjonsformen verdsettes også i dag, og tillegges en viss vekt i anbud. I forbindelse med prioriteringsdebatten mener vi imidlertid at det generelt bør gis økt prioritering til nyvinninger som kan bidra til å lette belastningen på helsepersonell, skriver Audun Ohna, leder for markedstilgang i Roche, i en e-post til HealthTalk. 

– Hva er deres kommentar til uttalelsene fra Beslutningsforum og Ulrich Spreng i vår sak?

– For Tecentriq i subkutan formulering ble det i november bestilt et prisnotat av Nye Metoder, som utarbeides av Sykehusinnkjøp. Vi er nå i dialog med Sykehusinnkjøp og opplever dialogen som konstruktiv og god, sier Ohna.

Powered by Labrador CMS