GLEDELIG: – Det å få ned behandlingstiden for den enkelte pasient vil være kjempeviktig. Det er også en stor fordel for pasientene, sier Åslaug Helland om subkutan immunterapi mot kreft.

Åslaug Helland: EU-godkjenning av immunterapi som sprøyte vil bety mye for pasientene

Tecentriq har blitt den første immunterapien som har blitt godkjent som injeksjon som settes under huden. – Det å få ned behandlingstiden for den enkelte pasient vil være kjempeviktig, sier overlege Åslaug Helland.

Publisert

Frem til nå har legemidlet, på samme måte som andre PD (L)1-immunterapier mot kreft, blitt gitt som intravenøs infusjon på sykehus. Dette tar ofte mellom 30-60 minutter per behandling. Ifølge en pressemelding fra Roche vil subkutan injeksjon ta mellom fire-åtte minutter, med gjennomsnittlig tidsbruk på syv minutter. 

Sammenlignbar effekt

Den nye subkutane versjonen av Tecentriq er godkjent for alle indikasjoner som immunterapien fra før var godkjent mot. Den nye godkjenningen baserer seg på data fra fase 1B/3-studien IMscin001. Studien viste sammenlignbare nivåer av Tecentriq i blodet når immunterapien ble injisert subkutant, og de subkutane versjonen hadde også sammenlignbar sikkerhets- og effektsprofil som den intravenøse utgaven. 

I tillegg til kortere administrasjonstid vil den subkutane injeksjonen også kunne settes av helsepersonell utenfor sykehus. Dette kan for eksempel være på et alders- eller sykehjem.

– Vil bety mye

Åslaug Helland, professor og overlege ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus, sier til HealthTalk at nyheten om godkjenning av subkutan Tecentriq er gledelig. 

– Hvis dette blir implementert og igangsatt, så vil dette bety mye. Det er i dag stort press på personalet på sykehusene, og vi har det veldig travelt. Heldigvis har vi fått mange terapier og medikamenter som hjelper pasientene, og vi har mange pasienter i behandling. Det å få ned behandlingstiden for den enkelte pasient vil være kjempeviktig. Det er også en stor fordel for pasientene, sier Helland.

– Har du tro på at denne godkjenningen vil føre til flere subkutane versjoner av andre immunterapier fremover?

– Dette håper jeg. Jeg vil tro at dette kommer til å være et fokusområde for mange legemiddelfirmaer, sier hun.

Powered by Labrador CMS