F.v. Margarethe Biong (Norges forskningsråd), Astrid Bjerke (Kreftforeningen), Marine Jeanmougin (Oslo Cancer Cluster) og Ketil Widerberg (Oslo Cancer Cluster) på kick- off-møtet i Lisboa.

Oslo Cancer Cluster med i stort EU-prosjekt

Norge deltar i et nytt prosjekt, finansiert med 60 millioner kroner gjennom EUs storsatsing Cancer Mission - samfunnsoppdrag kreft. Det er Oslo Cancer Cluster som leder arbeidet i Norge.

Publisert Sist oppdatert

EU har definert kreft som en av fem store samfunnsutfordringer som har fått sine tilsvarende målrettede samfunnsoppdrag, såkalte «missions». EU har gitt seg selv en frist til 2030 for å gi tre millioner europeere som rammes av kreft et bedre liv. Dette skal oppnås gjennom økt kunnskap om kreft, forebygging, tidlig diagnostisering, bedre behandling og økt livskvalitet under og etter behandling. Fire milliarder euro skal investeres i årene som kommer.

Formidabel oppgave

For å kunne levere på dette ambisiøse målet har EU lansert et prosjektet med akronymet ECHoS som står for “Establishing of Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies”. ECHoS samler ekspertise fra 57 ledende organisasjoner fra 28 ulike land - deriblant Norge.

Denne uken var det kick-off på prosjektet i Lisboa. Ketil Widerberg i Oslo Cancer Cluster forteller til HealthTalk at gruppen har satt seg store ambisjoner.

Nasjonalt nettverk

Norge har nå etablert et nasjonalt nettverk som koordineres av Kreftforeningen, Norges forskningsråd og Oslo Cancer Cluster og hvor blant annet Oslo universitetssykehus og SINTEF er med. Nettverket skal sørge for å koordinere de ulike initiativene til Norge og blant annet bidra til økte deltagelse i de ulike europeiske initiativene.

Warp speed

– Jobben vår er ikke mindre å forbedre livene til tre millioner europeere som rammes av kreft. Dette er en enorm samfunnsutfordring. For å løse dette tror jeg vi bør hente inspirasjon fra Operation Warp Speed, det offentlig-privat partnerskapet som ble initiert av den amerikanske regjeringen for å tilrettelegge for og påskynde utvikling, produksjon og distribusjon av COVID-19-vaksiner, -terapier og -diagnostiseringshjelpemidler, sier Widerberg til HealthTalk.

Han forteller at dette er målene med arbeidet:

• Øke forståelsen for kreft

• Bedre forebygging og tidligere diagnostisering

• Bedre behandling

• Forbedre kreftpasienters livskvalitet under og etter behandling

– Skal vi klare dette må vi tørre å tenke utradisjonelt og fjerne silotenkningen som jeg mener fremdeles råder mellom forskning, legemiddelindustrien, helseforetak og myndighetene. Derfor har vi nå etablert et nasjonalt knutepunkt – en hub. Målet er å mobilisere til samarbeid på tvers av fagområder og sektorer, og sørge for sammenheng med nasjonale, regionale og lokale tiltak, sier Widerberg.

Han forteller at utfordringene er enorme. 25 prosent av alle verdens krefttilfeller forekommer i Europa, selv om europeere bare utgjør 10 prosent av verdens befolkning. Uten tiltak vil antallet personer som får ny kreftdiagnose hvert år i Europa øke fra dagens 3,5 millioner til mer enn 4,3 millioner innen 2035.

Norge er også med i PRIME-ROSE prosjektet skal gi tilgang til presisjonsmedisin innen kreft som forlenger livet med best mulig kvalitet for alle kreftpasienter. Prosjektet er et europeisk samarbeid som finansieres av EUs Cancer Mission, og ledes av professor Kjetil Taskén, leder for Institutt for kreftforskning ved Oslo universitetssykehus.

Powered by Labrador CMS